Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta: kandydaci wg płci i wieku
Województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory wójta » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. świętokrzyskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych rad gmin na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
25-3091,9500,009100,00
30-34183,90422,221477,78
35-39255,4228,002392,00
40-448318,0089,647590,36
45-4910322,34109,719390,29
50-5919241,65168,3317691,67
60-69275,8600,0027100,00
70 i więcej40,8700,004100,00
Suma w skali województwa461100,00408,6842191,32


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
1,95% 25-30
3,90% 30-34
5,42% 35-39
18,00% 40-44
22,34% 45-49
41,65% 50-59
5,86% 60-69
0,87% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska