Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta: kandydaci wg płci i wieku
Województwo podlaskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory wójta » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. podlaskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych rad gmin na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
25-30102,27220,00880,00
30-34296,58517,242482,76
35-39419,30512,203687,80
40-447617,2379,216990,79
45-4912227,66129,8411090,16
50-5913029,481511,5411588,46
60-69327,2613,133196,88
70 i więcej10,2300,001100,00
Suma w skali województwa441100,004710,6639489,34


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
2,27% 25-30
6,58% 30-34
9,30% 35-39
17,23% 40-44
27,66% 45-49
29,48% 50-59
7,26% 60-69
0,23% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska