Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta: kandydaci wg płci i wieku
Województwo łódzkie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory wójta » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. łódzkie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych rad gmin na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
25-30202,7315,001995,00
30-34344,64411,763088,24
35-39496,68714,294285,71
40-4412617,191814,2910885,71
45-4918124,692111,6016088,40
50-5927537,52259,0925090,91
60-69476,4112,134697,87
70 i więcej10,1400,001100,00
Suma w skali województwa733100,007710,5065689,50


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
2,73% 25-30
4,64% 30-34
6,68% 35-39
17,19% 40-44
24,69% 45-49
37,52% 50-59
6,41% 60-69
0,14% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska