Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta: kandydaci wg płci i wieku
Województwo kujawsko-pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory wójta » Kandydaci wg płci i wieku » Woj. kujawsko-pomorskie
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o kandydatach na wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie województwa
Dane statystyczne o wybranych wójtach/burmistrzach/prezydentach miast na poziomie województwa
Dane statystyczne o kandydatach na radnych rad gmin na poziomie województwa

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
25-30112,08327,27872,73
30-34213,96419,051780,95
35-39529,8159,624790,38
40-449918,681212,128787,88
45-4913124,7296,8712293,13
50-5918635,09189,6816890,32
60-69285,2813,572796,43
70 i więcej20,3800,002100,00
Suma w skali województwa530100,00529,8147890,19


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
2,08% 25-30
3,96% 30-34
9,81% 35-39
18,68% 40-44
24,72% 45-49
35,09% 50-59
5,28% 60-69
0,38% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska