Wybory do rad powiatów: radni wg płci i wieku
Powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Radni wg płci i wieku » Woj. świętokrzyskie » Pow. kazimierski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o kandydatach na radnych rad powiatów na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 3000,0000,0000,00
30-3416,6700,001100,00
35-3916,6700,001100,00
40-44640,00116,67583,33
45-49533,3300,005100,00
50-59213,3300,002100,00
60-6900,0000,0000,00
70 i więcej00,0000,0000,00
Ogółem w skali województwa15100,0016,671493,33


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
6,67% 30-34
6,67% 35-39
40,00% 40-44
33,33% 45-49
13,33% 50-59
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska