Wybory do rad powiatów: radni wg płci i wieku
Powiat mielecki, województwo podkarpackie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Radni wg płci i wieku » Woj. podkarpackie » Pow. mielecki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o kandydatach na radnych rad powiatów na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 3028,0000,002100,00
30-3414,001100,0000,00
35-39520,0000,005100,00
40-4428,0000,002100,00
45-49832,00225,00675,00
50-59416,0000,004100,00
60-6928,0000,002100,00
70 i więcej14,0000,001100,00
Ogółem w skali województwa25100,00312,002288,00


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
8,00% poniżej 30
4,00% 30-34
20,00% 35-39
8,00% 40-44
32,00% 45-49
16,00% 50-59
8,00% 60-69
4,00% 70 i więcej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska