Wybory do rad powiatów: radni wg płci i wieku
Powiat radomszczański, województwo łódzkie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Radni wg płci i wieku » Woj. łódzkie » Pow. radomszczański
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do rady powiatu na poziomie powiatu
Dane statystyczne o kandydatach na radnych rad powiatów na poziomie powiatu

Lista przedziałów wiekowych

Przedziały wiekowe
Liczba kandydatów
% kandydatów
Liczba kobiet
% kobiet
Liczba mężczyzn
% mężczyzn
poniżej 3014,001100,0000,00
30-3400,0000,0000,00
35-39520,00120,00480,00
40-44416,00125,00375,00
45-49520,00120,00480,00
50-59728,0000,007100,00
60-69312,0000,003100,00
70 i więcej00,0000,0000,00
Ogółem w skali województwa25100,00416,002184,00


% kandydatów płci żeńskiej i męskiej w zależności od przedziału wiekowego
 kobiety
 mężczyźni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział procentowy kandydatów z określonego przedziału wiekowego w ogólnej liczbie kandydatów
4,00% poniżej 30
20,00% 35-39
16,00% 40-44
20,00% 45-49
28,00% 50-59
12,00% 60-69
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska