Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. zachodniopomorskie » Pow. stargardzki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1208146661 32,0066456178 92,9750TAK
Okręg nr 2173425075 29,2650684637 91,5050TAK
Okręg nr 3177345782 32,6057785253 90,9150TAK
Okręg nr 4189989389 49,4293597621 81,4350TAK
Okręg nr 5174369387 53,8493487516 80,4050TAK
Suma w skali powiatu923243629439,31361983120586,21250 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy13989 44,83 44,8314
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1653 5,30 6,600
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Samorządowa1546 4,95 6,530
10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1833 5,87 11,411
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Osób chorych na cukrzycę944 3,03 3,030
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Samorządowa6855 21,97 21,976
13 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4211 13,49 13,494
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Antyklerykalna Polska174 0,56 2,820
Suma w skali powiatu31205100,0025


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
44,83% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,30% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4,95% Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Samorządowa
5,87% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
3,03% Komitet Wyborczy Wyborców Osób chorych na cukrzycę
21,97% Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Samorządowa
13,49% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
0,56% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
56,00% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
4,00% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
24,00% Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Samorządowa
16,00% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1CIACH KRZYSZTOF 733 11,86wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2MAMROT HENRYKA 362 5,86wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3KALINOWSKI ANTONI 550 8,90wybrano większością głosów
Okręg nr 112 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Samorządowa2PREISS SŁAWOMIR PIOTR551 8,92wybrano większością głosów
Okręg nr 112 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Samorządowa5SZCZERBA TOMASZ 705 11,41wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KWIATKOWSKI CZESŁAW 569 12,27wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4BAJEROWICZ PIOTR 376 8,11wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1ŚWIERCZEWSKI WŁODZIMIERZ 209 4,51wybrano większością głosów
Okręg nr 212 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Samorządowa1ZDOBYLAK ROBERT STANISŁAW210 4,53wybrano większością głosów
Okręg nr 213 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1MOCHOCKA ELŻBIETA KRYSTYNA302 6,51wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1DAWIDOWICZ MIROSŁAW 449 8,55wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2GUTOWSKI TADEUSZ 262 4,99wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy10ORZECHOWSKI KRZYSZTOF 359 6,83wybrano większością głosów
Okręg nr 312 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Samorządowa1GIL WALDEMAR MIKOŁAJ372 7,08wybrano większością głosów
Okręg nr 313 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1GRZELAK JAN 393 7,48wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1GRELECKI JÓZEF 966 12,68wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2DOMAROS ZBIGNIEW 666 8,74wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3KREKORA HELENA 866 11,36wybrano większością głosów
Okręg nr 412 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Samorządowa1KOSMAL EDWARD 420 5,51wybrano większością głosów
Okręg nr 413 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2ILNICKA ANNA 385 5,05wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1WĘGIELNIK EWA 1066 14,18wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4GUMNY ADAM 574 7,64wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5OLESIŃSKI MIECZYSŁAW 794 10,56wybrano większością głosów
Okręg nr 512 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Samorządowa1TOMKOWIAK JACEK WŁADYSŁAW702 9,34wybrano większością głosów
Okręg nr 513 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1WIŚNIEWSKI WALDEMAR 323 4,30wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     25


Copyright © 2002 Wirtualna Polska