Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. zachodniopomorskie » Pow. sławieński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1119875767 48,1157635393 93,5840TAK
Okręg nr 2106975511 51,5255035196 94,4240TAK
Okręg nr 3105136616 62,9366105957 90,1240TAK
Okręg nr 4114686054 52,7959925486 91,5650TAK
Suma w skali powiatu446652394853,62238682203292,31170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4778 21,69 21,695
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Liderów Lokalnych1152 5,23 5,230
9 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin558 2,53 5,220
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Niezależne521 2,36 4,920
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelska Wspólnota Wyborcza dla Powiatu919 4,17 5,520
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe3436 15,60 15,603
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszeni Ludzie Dobrej Woli898 4,08 4,080
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Prawa i Samorządności1663 7,55 7,551
15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4312 19,57 19,575
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Blok Ludowo - Samorządowy3394 15,40 15,403
17 - Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjna Inicjatywa Społeczna401 1,82 7,720
Suma w skali powiatu22032100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
21,69% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,23% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Liderów Lokalnych
2,53% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
2,36% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Niezależne
4,17% Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelska Wspólnota Wyborcza dla Powiatu
15,60% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe
4,08% Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszeni Ludzie Dobrej Woli
7,55% Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Prawa i Samorządności
19,57% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
15,40% Komitet Wyborczy Wyborców Blok Ludowo - Samorządowy
1,82% Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjna Inicjatywa Społeczna
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
29,41% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
17,65% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe
5,88% Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Prawa i Samorządności
29,41% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
17,65% Komitet Wyborczy Wyborców Blok Ludowo - Samorządowy
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1NAWRACAJ JAN 250 4,64wybrano większością głosów
Okręg nr 112 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe2BERLIŃSKI EUGENIUSZ 254 4,71wybrano większością głosów
Okręg nr 114 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Prawa i Samorządności1BOBIN TOMASZ 393 7,29wybrano większością głosów
Okręg nr 115 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1KARASIŃSKI JÓZEF WITOLD330 6,12wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4GRANISZ ROMAN 363 6,99wybrano większością głosów
Okręg nr 212 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe7LEWICKI JACEK MAREK203 3,91wybrano większością głosów
Okręg nr 215 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej5CZERKAS WŁADYSŁAW 119 2,29wybrano większością głosów
Okręg nr 216 Komitet Wyborczy Wyborców Blok Ludowo - Samorządowy1ŚCIGAŁA JACEK MIROSŁAW214 4,12wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1STACHOWICZ MAREK 553 9,28wybrano większością głosów
Okręg nr 315 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1GOLENIOWSKI LUDWIK 431 7,24wybrano większością głosów
Okręg nr 315 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3KOŁODZIEJ JÓZEF KRZYSZTOF359 6,03wybrano większością głosów
Okręg nr 316 Komitet Wyborczy Wyborców Blok Ludowo - Samorządowy1KRAWCZUK JAN 299 5,02wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3JANUSZEWSKI GRZEGORZ 227 4,14wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy9FRANAS JAN JÓZEF258 4,70wybrano większością głosów
Okręg nr 412 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe1GALEK ZBIGNIEW 416 7,58wybrano większością głosów
Okręg nr 415 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1SIKORSKI ZDZISŁAW HENRYK279 5,09wybrano większością głosów
Okręg nr 416 Komitet Wyborczy Wyborców Blok Ludowo - Samorządowy2CHABOWSKI STANISŁAW 339 6,18wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska