Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat policki, województwo zachodniopomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. zachodniopomorskie » Pow. policki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1133987037 52,5270235716 81,3950TAK
Okręg nr 2192756950 36,0669366292 90,7270TAK
Okręg nr 3118454373 36,9243684111 94,1250TAK
Suma w skali powiatu445181836041,24183271611987,95170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4314 26,76 26,765
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1365 8,47 8,471
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Obywatelskie"2646 16,42 16,423
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa GRYF"4422 27,43 27,435
11 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej3026 18,77 18,773
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Artura Korneluka346 2,15 6,050
Suma w skali powiatu16119100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
26,76% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
8,47% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
16,42% Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Obywatelskie"
27,43% Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa GRYF"
18,77% Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
2,15% Komitet Wyborczy Wyborców Artura Korneluka
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
29,41% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,88% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
17,65% Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Obywatelskie"
29,41% Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa GRYF"
17,65% Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ROŹMIEJ JANUSZ ADAM331 5,79wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2WOŁEK JAN 608 10,64wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Obywatelskie"1GAJOS ALICJA EWA477 8,34wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa GRYF"5SZARZEC RYSZARD 345 6,04wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej1JAGUSZEWSKA GRAŻYNA EWA512 8,96wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PIETREK GRZEGORZ WOJCIECH358 5,69wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2GILEWSKA IRENA 312 4,96wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Obywatelskie"1CHMIELEWSKA EWA ANNA201 3,19wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa GRYF"1BARTNIK LECH JAN539 8,57wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa GRYF"2KRUSZYŃSKA ELŻBIETA 311 4,94wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa GRYF"4DOBOSZ JANINA 306 4,86wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej1JĘDRUCH EDWARD 454 7,22wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ĆWIACZ HENRYK ROMAN218 5,30wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3JAGIELSKI WOJCIECH JERZY497 12,09wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Obywatelskie"1SZYMASZEK STANISŁAW KAZIMIERZ520 12,65wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa GRYF"1ARCISZEWSKI CEZARY MICHAŁ384 9,34wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej2GUŹDZIOŁ LESZEK TOMASZ317 7,71wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska