Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. zachodniopomorskie » Pow. koszaliński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1108575710 52,5957085225 91,5440TAK
Okręg nr 2119906035 50,3360355502 91,1750TAK
Okręg nr 375334165 55,2941653779 90,7330TAK
Okręg nr 469164244 61,3642323869 91,4230TAK
Okręg nr 597375177 53,1751714650 89,9240TAK
Suma w skali powiatu470332533153,86253112302590,97190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy9131 39,66 39,6610
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3556 15,44 15,442
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Niezależni4386 19,05 19,053
9 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4346 18,88 18,884
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Centroprawica Razem"665 2,89 3,460
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Bobolickie Forum Nasz Dom660 2,87 17,460
12 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin281 1,22 5,380
Suma w skali powiatu23025100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
39,66% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
15,44% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
19,05% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Niezależni
18,88% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
2,89% Komitet Wyborczy Wyborców "Centroprawica Razem"
2,87% Komitet Wyborczy Wyborców Bobolickie Forum Nasz Dom
1,22% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
52,63% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
10,53% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
15,79% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Niezależni
21,05% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PAWŁOWSKI ZDZISŁAW 434 8,31wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7SZCZERBA GNIEWOMIR ROMAN366 7,00wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2GÓRAL ELŻBIETA 408 7,81wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1PIĄTEK WIESŁAW 387 7,41wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2OSIOWY RYSZARD JÓZEF605 11,00wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3AWSTRIC ALLA ANITA442 8,03wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2LEŚNIEWICZ ANDRZEJ LESZEK446 8,11wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Niezależni1KRZYŻANOWSKI JACEK 223 4,05wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1MIĄSEK TADEUSZ 313 5,69wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4BRZOZA MIECZYSŁAWA SABINA490 12,97wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5TOMCZAK RENATA ANNA279 7,38wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2BUGAJ-WÓJCIK KRYSTYNA DANUTA223 5,90wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ZABROCKI HENRYK KAZIMIERZ1084 28,02wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3DROPKO ZENON 422 10,91wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Niezależni1SMAGAŁA KRZYSZTOF 360 9,30wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ZIELONY MIROSŁAWA 349 7,51wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4BANAŚKIEWICZ KAROL JÓZEF434 9,33wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Niezależni5WĄTROBA RYSZARD STANISŁAW563 12,11wybrano większością głosów
Okręg nr 59 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1KOZUBAL WALENTY 490 10,54wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska