Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. zachodniopomorskie » Pow. gryfiński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 12430411308 46,531129710344 91,5680TAK
Okręg nr 2120956795 56,1867835927 87,3840TAK
Okręg nr 31845910592 57,38105839479 89,5760TAK
Okręg nr 490744957 54,6349504452 89,9430TAK
Suma w skali powiatu639323365252,64336133020289,85210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy11724 38,82 38,8210
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2716 8,99 10,552
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Razem2311 7,65 7,652
10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1247 4,13 4,840
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa9569 31,68 31,687
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Prawdziwa Obrona1011 3,35 3,350
13 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej746 2,47 7,210
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Antyklerykalna Polska143 0,47 1,380
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna - Razem dla Gryfina735 2,43 7,110
Suma w skali powiatu30202100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
38,82% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
8,99% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7,65% Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Razem
4,13% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
31,68% Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa
3,35% Komitet Wyborczy Wyborców Prawdziwa Obrona
2,47% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
2,43% Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna - Razem dla Gryfina
0,47% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
47,62% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
9,52% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9,52% Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Razem
33,33% Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1BUS DANUTA JOANNA595 5,75wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2NYCZ ADAM 695 6,72wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5DE LA TORRE EWA ELŻBIETA488 4,72wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7KMIECIAK WANDA 280 2,71wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1RUCIŃSKI JÓZEF ANTONI234 2,26wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Razem1RACINOWSKI MACIEJ JÓZEF370 3,58wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa1PODLEŚNY JAN 496 4,80wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa13WARDA ALICJA 242 2,34wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PIĘTA LIDIA BOGUSŁAWA528 8,91wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2DRAGAN RYSZARD 587 9,90wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2MEDYŃSKI JÓZEF 370 6,24wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa3ŁOGIN GRAŻYNA MARIA325 5,48wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ZIĘTEK KRZYSZTOF 565 5,96wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy11PAULSKI BOLESŁAW 642 6,77wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy12SAKOWSKI BRONISŁAW 538 5,68wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa3KOTOWICZ GABRIELA BARBARA893 9,42wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa9SZELĄŻEK ANDRZEJ 439 4,63wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa12ZIELIŃSKA ALEKSANDRA 498 5,25wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SZYMONIAK STANISŁAW WALDEMAR637 14,31wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Razem1LASKA RYSZARD PAWEŁ423 9,50wybrano większością głosów
Okręg nr 411 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Samorządowa1KACZMAR HENRYK 444 9,97wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska