Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. wielkopolskie » Pow. krotoszyński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 13081914045 45,571402812155 86,65100TAK
Okręg nr 2143347023 49,0069946342 90,6850TAK
Okręg nr 3131977330 55,5473086499 88,9340TAK
Suma w skali powiatu583502839848,67283302499688,23190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1509 6,04 8,091
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7022 28,09 28,096
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5909 23,64 23,645
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Inicjatywa Obywatelska6874 27,50 27,507
9 - Komitet Wyborczy Wyborców OBRONA POLSKICH RODZIN2007 8,03 8,030
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "RAZEM"1037 4,15 8,530
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Rzemiosła i Usług462 1,85 3,800
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Lewicy Pracy176 0,70 1,450
Suma w skali powiatu24996100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
6,04% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
28,09% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,64% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
27,50% Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Inicjatywa Obywatelska
8,03% Komitet Wyborczy Wyborców OBRONA POLSKICH RODZIN
4,15% Komitet Wyborczy Wyborców "RAZEM"
1,85% Komitet Wyborczy Wyborców Rzemiosła i Usług
0,70% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
5,26% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
31,58% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
26,32% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
36,84% Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Inicjatywa Obywatelska
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1MAZUR ZYGMUNT MARIAN344 2,83wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1BRODZIAK ZBIGNIEW 966 7,95wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2NOWACZYK RYSZARD STANISŁAW328 2,70wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4RATAJSKI STANISŁAW KAZIMIERZ409 3,36wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6MOTYLEWSKI GRZEGORZ MARCIN357 2,94wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1JOKŚ JULIAN WŁADYSŁAW606 4,99wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego12SZCZOTKA STANISŁAW 342 2,81wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Inicjatywa Obywatelska10KULKA LESZEK MARIAN394 3,24wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Inicjatywa Obywatelska13POCZTA JULIUSZ SYLWESTER256 2,11wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Inicjatywa Obywatelska17URBANIAK JAN WŁADYSŁAW351 2,89wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SARNOWSKI ANDRZEJ EDMUND361 5,69wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2LIS JERZY 324 5,11wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Inicjatywa Obywatelska1BRATBORSKI MACIEJ KRZYSZTOF1110 17,50wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Inicjatywa Obywatelska2BASZCZYŃSKI JANUSZ 482 7,60wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Inicjatywa Obywatelska5JANKOWSKI HENRYK 478 7,54wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5KALINOWSKA MARIA JÓZEFA433 6,66wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1JASIŃSKI BERNARD 920 14,16wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7POPIOŁEK WIESŁAW JAN540 8,31wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Inicjatywa Obywatelska1JANUSZKIEWICZ JÓZEF 396 6,09wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska