Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat jarociński, województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. wielkopolskie » Pow. jarociński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1205468823 42,9488158230 93,3670TAK
Okręg nr 2138326018 43,5160055532 92,1250TAK
Okręg nr 379254656 58,7546514276 91,9430TAK
Okręg nr 4112966681 59,1466755996 89,8340TAK
Suma w skali powiatu535992617848,84261462403491,92190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2589 10,77 10,771
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5459 22,71 22,714
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4026 16,75 16,753
8 - Komitet Wyborczy Wyborców TERAZ JAROCIN7375 30,69 30,698
9 - Komitet Wyborczy Wyborców UNII WIELKOPOLAN W JAROCINIE4228 17,59 17,593
10 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA357 1,49 5,950
Suma w skali powiatu24034100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
10,77% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
22,71% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
16,75% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
30,69% Komitet Wyborczy Wyborców TERAZ JAROCIN
17,59% Komitet Wyborczy Wyborców UNII WIELKOPOLAN W JAROCINIE
1,49% Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
5,26% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
21,05% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
15,79% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
42,11% Komitet Wyborczy Wyborców TERAZ JAROCIN
15,79% Komitet Wyborczy Wyborców UNII WIELKOPOLAN W JAROCINIE
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1JAJOR JAN 757 9,20wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2MIELOSZYK JERZY 324 3,94wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców TERAZ JAROCIN1LEONHARD PAWEŁ KRZYSZTOF404 4,91wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców TERAZ JAROCIN9MARTUZALSKI ZBIGNIEW WOJCIECH391 4,75wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców TERAZ JAROCIN12MUSIELAK PRZEMYSŁAW 568 6,90wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców UNII WIELKOPOLAN W JAROCINIE3BUDZYŃSKI WŁODZIMIERZ STANISŁAW430 5,22wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców UNII WIELKOPOLAN W JAROCINIE6LISIECKA MARIA ZOFIA469 5,70wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ROBAKOWSKI CZESŁAW WACŁAW289 5,22wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1CZESZYK STANISŁAW 412 7,45wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców TERAZ JAROCIN2DWORZYŃSKI ANDRZEJ JACEK334 6,04wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców TERAZ JAROCIN8STECHLIŃSKI JAN 499 9,02wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców UNII WIELKOPOLAN W JAROCINIE1SZYMCZAK HENRYK STEFAN241 4,36wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1WĘGRZYNEK KAZIMIERZ 412 9,64wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców TERAZ JAROCIN4KUZDŻAŁ ZBIGNIEW ANTONI276 6,45wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców TERAZ JAROCIN5MEISNEROWSKI ZYGMUNT 489 11,44wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1KMIECIK DAMIAN 369 6,15wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KLIM JAN MARCEL460 7,67wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2ANDRZEJCZAK STANISŁAW JÓZEF706 11,77wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców TERAZ JAROCIN1WĄSIEWSKI SŁAWOMIR 493 8,22wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska