Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat gostyński, województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. wielkopolskie » Pow. gostyński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1212349574 45,0995558642 90,4470TAK
Okręg nr 2118146672 56,4866695945 89,1440TAK
Okręg nr 382144819 58,6748074297 89,3930TAK
Okręg nr 4155558164 52,4881477299 89,5950TAK
Suma w skali powiatu568172922951,44291782618389,74190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3116 11,90 11,902
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7593 29,00 29,007
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4104 15,67 15,672
8 - "Komitet Wyborczy Wyborców - Samorządowy Komitet Wyborczy Ziemi Gostyńskiej"9259 35,36 35,368
9 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin2111 8,06 8,060
Suma w skali powiatu26183100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
11,90% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
29,00% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
15,67% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
35,36% "Komitet Wyborczy Wyborców - Samorządowy Komitet Wyborczy Ziemi Gostyńskiej"
8,06% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
10,53% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
36,84% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
10,53% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
42,11% "Komitet Wyborczy Wyborców - Samorządowy Komitet Wyborczy Ziemi Gostyńskiej"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2TYWONIUK JANUSZ ADAM315 3,64wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PALKA ELŻBIETA 1775 20,54wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2ZAREMBA STANISŁAW KAZIMIERZ206 2,38wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy11DWORECKI KAZIMIERZ 191 2,21wybrano większością głosów
Okręg nr 18 "Komitet Wyborczy Wyborców - Samorządowy Komitet Wyborczy Ziemi Gostyńskiej"1POSPIESZYŃSKI ANDRZEJ JAN1276 14,77wybrano większością głosów
Okręg nr 18 "Komitet Wyborczy Wyborców - Samorządowy Komitet Wyborczy Ziemi Gostyńskiej"2CZUPRYŃSKI ANDRZEJ 269 3,11wybrano większością głosów
Okręg nr 18 "Komitet Wyborczy Wyborców - Samorządowy Komitet Wyborczy Ziemi Gostyńskiej"5CZABAJSKI ANDRZEJ HENRYK313 3,62wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1CELKA FRANCISZEK GRZEGORZ465 7,82wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1BINDROWSKI EUGENIUSZ 601 10,11wybrano większością głosów
Okręg nr 28 "Komitet Wyborczy Wyborców - Samorządowy Komitet Wyborczy Ziemi Gostyńskiej"2SIKORA JANUSZ WOJCIECH434 7,30wybrano większością głosów
Okręg nr 28 "Komitet Wyborczy Wyborców - Samorządowy Komitet Wyborczy Ziemi Gostyńskiej"3MARSZAŁEK GRZEGORZ MAREK501 8,43wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ŚLĄSKI JÓZEF JAN430 10,01wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1CURYK PIOTR 721 16,78wybrano większością głosów
Okręg nr 38 "Komitet Wyborczy Wyborców - Samorządowy Komitet Wyborczy Ziemi Gostyńskiej"4NOWAK MIECZYSŁAW 382 8,89wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1WACHOWIAK KRZYSZTOF WOJCIECH379 5,19wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2GIERNALCZYK JERZY 356 4,88wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3PUŚLEDNIK KAZIMIERA 401 5,49wybrano większością głosów
Okręg nr 48 "Komitet Wyborczy Wyborców - Samorządowy Komitet Wyborczy Ziemi Gostyńskiej"1MUSIELAK KAZIMIERZ 512 7,01wybrano większością głosów
Okręg nr 48 "Komitet Wyborczy Wyborców - Samorządowy Komitet Wyborczy Ziemi Gostyńskiej"3HĄDZLIK LESZEK ANDRZEJ469 6,43wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska