Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. warmińsko-mazurskie » Pow. gołdapski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 159143200 54,1131992825 88,3140TAK
Okręg nr 2104255260 50,4652604803 91,3170TAK
Okręg nr 346422204 47,4822031901 86,2940TAK
Suma w skali powiatu209811066450,8310662952989,37150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2064 21,66 21,663
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat Gospodarne Gminy3160 33,16 33,166
9 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin956 10,03 10,031
10 - Komitet Wyborczy Wyborców GOŁDAP RAZEM3349 35,15 35,155
Suma w skali powiatu9529100,0015


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
21,66% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
33,16% Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat Gospodarne Gminy
10,03% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
35,15% Komitet Wyborczy Wyborców GOŁDAP RAZEM
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
20,00% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
40,00% Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat Gospodarne Gminy
6,67% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
33,33% Komitet Wyborczy Wyborców GOŁDAP RAZEM
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy8KUNIO HALINA 152 5,38wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat Gospodarne Gminy4HOLEC ANDRZEJ HENRYK223 7,89wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat Gospodarne Gminy5KRAJEWSKI JAROMIR ANDRZEJ236 8,35wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców GOŁDAP RAZEM7ŚWIERZBIN ZBIGNIEW 265 9,38wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MUCHARSKI JÓZEF 249 5,18wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat Gospodarne Gminy1PODZIEWSKI JAROSŁAW 560 11,66wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat Gospodarne Gminy12STECKI WŁADYSŁAW KAZIMIERZ142 2,96wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin2BŁAŻEWICZ TADEUSZ 190 3,96wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców GOŁDAP RAZEM1PIECH STEFAN ADAM364 7,58wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców GOŁDAP RAZEM3CHAŁAS DARIUSZ JAN370 7,70wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców GOŁDAP RAZEM12TRZASKO KRYSTYNA STANISŁAWA196 4,08wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1CHMIELEWSKI BRONISŁAW 86 4,52wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat Gospodarne Gminy1RUSZEWSKI PAWEŁ 272 14,31wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat Gospodarne Gminy8ŚWIERZBIN STANISŁAW KONSTANTY172 9,05wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców GOŁDAP RAZEM8WOJNAR JAN 226 11,89wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska