Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. warmińsko-mazurskie » Pow. olsztyński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1122055755 47,1557525146 89,4630TAK
Okręg nr 2150417850 52,1978427130 90,9240TAK
Okręg nr 3125275858 46,7658515379 91,9330TAK
Okręg nr 4149347747 51,8777446854 88,5140TAK
Okręg nr 51993810643 53,38106429305 87,4460TAK
Okręg nr 6101594692 46,1946844186 89,3730TAK
Suma w skali powiatu848044254550,17425153800089,38230 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej6677 17,57 17,572
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy11360 29,89 29,898
8 - Komitet Wyborczy Społecznego Towarzystwa Samorządowego7588 19,97 19,975
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"11743 30,90 30,908
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Rzetelny Samorząd503 1,32 7,340
11 - Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów129 0,34 1,880
Suma w skali powiatu38000100,0023


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
17,57% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
29,89% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
19,97% Komitet Wyborczy Społecznego Towarzystwa Samorządowego
30,90% Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"
1,32% Komitet Wyborczy Wyborców Rzetelny Samorząd
0,34% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
8,70% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
34,78% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
21,74% Komitet Wyborczy Społecznego Towarzystwa Samorządowego
34,78% Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2BUJNOWSKI JERZY JAN435 8,45wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Społecznego Towarzystwa Samorządowego1PLAWGO TADEUSZ 718 13,95wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"5NITKOWSKI LECH JAN411 7,99wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SZCZYPIŃSKI ZBIGNIEW 892 12,51wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3OLEJARZ KAZIMIERZ STANISŁAW1051 14,74wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Społecznego Towarzystwa Samorządowego1MAŚCIANICA JAN 637 8,93wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"2OSIPOWICZ BARBARA 420 5,89wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SKUPIEŃ KAZIMIERZ 928 17,25wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Społecznego Towarzystwa Samorządowego6DEMBIŃSKI RYSZARD WALDEMAR459 8,53wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"1BILIŃSKA WOŁODŹKO ELŻBIETA MARIA562 10,45wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2KALINOWSKI BOGUMIŁ STANISŁAW476 6,94wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1DĄBROWSKI WACŁAW 659 9,61wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KAMIŃSKA SYDOR AURELIA 606 8,84wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"1NIEPSUJ STANISŁAW JÓZEF719 10,49wybrano większością głosów
Okręg nr 52 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1GŁADKOWSKI ZYGFRYD 382 4,11wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1LASKOWSKI JERZY 403 4,33wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2MAŁKOWSKI ZBIGNIEW MAREK666 7,16wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Społecznego Towarzystwa Samorządowego11PAMPUCH MIROSŁAW JÓZEF338 3,63wybrano większością głosów
Okręg nr 59 Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"1SIERZPUTOWSKI ADAM ANTONI816 8,77wybrano większością głosów
Okręg nr 59 Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"7ILKIEWICZ EDYTA WANDA914 9,82wybrano większością głosów
Okręg nr 68 Komitet Wyborczy Społecznego Towarzystwa Samorządowego1SOVA ANNA GRAŻYNA595 14,21wybrano większością głosów
Okręg nr 69 Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"1TYTZ JERZY STANISŁAW1447 34,57wybrano większością głosów
Okręg nr 69 Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"3POLUSZCZYK STANISŁAW BOGUMIŁ177 4,23wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     23


Copyright © 2002 Wirtualna Polska