Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. warmińsko-mazurskie » Pow. nowomiejski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 172743750 51,5537453387 90,4440TAK
Okręg nr 246402619 56,4426162436 93,1230TAK
Okręg nr 365743034 46,1530262811 92,8930TAK
Okręg nr 455672888 51,8828832623 90,9830TAK
Okręg nr 583854272 50,9542693988 93,4240TAK
Suma w skali powiatu324401656351,06165391524592,18170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2425 15,91 15,913
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2841 18,64 18,643
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2260 14,82 14,824
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Nowomiejska 2002"1883 12,35 12,351
9 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Wspólne Dobro"1219 8,00 8,001
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"2630 17,25 17,254
11 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1987 13,03 13,031
Suma w skali powiatu15245100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
15,91% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
18,64% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
14,82% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
12,35% Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Nowomiejska 2002"
8,00% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Wspólne Dobro"
17,25% Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"
13,03% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
17,65% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
17,65% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,53% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5,88% Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Nowomiejska 2002"
5,88% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Wspólne Dobro"
23,53% Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"
5,88% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ZALEWSKI KAZIMIERZ HENRYK230 6,79wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1ZIEJEWSKI ZBIGNIEW 342 10,10wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2BUZANOWSKI ZBIGNIEW 172 5,08wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"1CZAJKA STANISŁAW ANDRZEJ330 9,74wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3CZAJKOWSKI LECH MIECZYSŁAW117 4,80wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4TRZASKALSKA KATARZYNA 154 6,32wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"1ŻURALSKI EDWARD 290 11,90wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1ROCHEWICZ JAN 199 7,08wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1STASIUK JULIAN JERZY199 7,08wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin3ZĄBKIEWICZ MAREK 236 8,40wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1MAKOWSKA URSZULA 234 8,92wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3OELBERG PAWEŁ 138 5,26wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"4CZAPLIŃSKI JAN ZBIGNIEW237 9,04wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1GRABOWSKA LIDIA HELENA656 16,45wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Nowomiejska 2002"2SZULC JOLANTA ELŻBIETA251 6,29wybrano większością głosów
Okręg nr 59 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Wspólne Dobro"2WYSOKIŃSKI SŁAWOMIR HENRYK167 4,19wybrano większością głosów
Okręg nr 510 Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ POWIAT"2EWERTOWSKI ZBIGNIEW JAN105 2,63wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska