Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. warmińsko-mazurskie » Pow. mrągowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1174048949 51,4289428459 94,6070TAK
Okręg nr 267593872 57,2938683510 90,7430TAK
Okręg nr 357553202 55,6431992951 92,2530TAK
Okręg nr 491825040 54,8950394568 90,6540TAK
Suma w skali powiatu391002106353,87210481948892,59170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5999 30,78 30,787
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2079 10,67 10,671
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "INTEGRACJA"1046 5,37 8,030
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ojczyzna - Zgoda"1361 6,98 6,980
10 - Komitet Wyborczy Wyborców MRĄGOWSKIEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ2764 14,18 14,182
11 - Międzygminny Komitet Wyborczy Wyborców4408 22,62 22,626
12 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1831 9,40 11,071
Suma w skali powiatu19488100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
30,78% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
10,67% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5,37% Komitet Wyborczy Wyborców "INTEGRACJA"
6,98% Komitet Wyborczy Wyborców "Ojczyzna - Zgoda"
14,18% Komitet Wyborczy Wyborców MRĄGOWSKIEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ
22,62% Międzygminny Komitet Wyborczy Wyborców
9,40% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
41,18% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,88% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców MRĄGOWSKIEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ
35,29% Międzygminny Komitet Wyborczy Wyborców
5,88% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PIWOŃSKI ANDRZEJ KRZYSZTOF362 4,28wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2SIEMIENIEC OTOLIA ANNA2125 25,12wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy9BARWIŃSKI KAZIMIERZ WŁADYSŁAW168 1,99wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy14LEWKOWICZ MAGDALENA 160 1,89wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców MRĄGOWSKIEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ1SOROKO RYSZARD 432 5,11wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Międzygminny Komitet Wyborczy Wyborców7BUŁAJEWSKI STANISŁAW SŁAWOMIR256 3,03wybrano większością głosów
Okręg nr 112 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1MAZUR TADEUSZ 305 3,61wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1GÓRALCZYK EDWARD 381 10,85wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców MRĄGOWSKIEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ1DĘBIŃSKI RYSZARD 330 9,40wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Międzygminny Komitet Wyborczy Wyborców2KURTA BOGDAN 155 4,42wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PIASKOWSKI ZDZISŁAW JERZY187 6,34wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Międzygminny Komitet Wyborczy Wyborców1MAKSYMOW GRZEGORZ PIOTR621 21,04wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Międzygminny Komitet Wyborczy Wyborców5SZABELSKI MAREK BOGDAN174 5,90wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7KONIECZNY DARIUSZ STANISŁAW339 7,42wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3KARAŚ ANTONI ZYGMUNT347 7,60wybrano większością głosów
Okręg nr 411 Międzygminny Komitet Wyborczy Wyborców1KRASIŃSKI JERZY WIESŁAW446 9,76wybrano większością głosów
Okręg nr 411 Międzygminny Komitet Wyborczy Wyborców5ŻYTKO JANUSZ 302 6,61wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska