Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. warmińsko-mazurskie » Pow. kętrzyński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 12366210886 46,01108779686 89,0580TAK
Okręg nr 285434202 49,1942033920 93,2730TAK
Okręg nr 3131966252 47,3862495484 87,7650TAK
Okręg nr 488134223 47,9242223755 88,9430TAK
Suma w skali powiatu542142556347,15255512284589,41190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej321 1,41 8,190
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6778 29,67 29,676
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Powiatu Kętrzyńskiego4783 20,94 20,944
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwość2654 11,62 13,902
10 - Komitet Wyborczy Wyborców MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE5452 23,87 23,876
11 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1388 6,08 6,080
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Spółdzielczego Forum Samorządowego1220 5,34 12,601
12 - Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA SKUTECZNA249 1,09 4,540
Suma w skali powiatu22845100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
1,41% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
29,67% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
20,94% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Powiatu Kętrzyńskiego
11,62% Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwość
23,87% Komitet Wyborczy Wyborców MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE
6,08% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
5,34% Komitet Wyborczy Wyborców Spółdzielczego Forum Samorządowego
1,09% Komitet Wyborczy Wyborców LEWICA SKUTECZNA
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
31,58% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
21,05% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Powiatu Kętrzyńskiego
10,53% Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwość
31,58% Komitet Wyborczy Wyborców MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE
5,26% Komitet Wyborczy Wyborców Spółdzielczego Forum Samorządowego
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ŚLIMAK JÓZEF ADAM389 4,02wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2ULIŃSKA HALINA KRYSTYNA332 3,43wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy13HOMZA ZBIGNIEW MIROSŁAW448 4,63wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Powiatu Kętrzyńskiego1MORDASIEWICZ TADEUSZ 475 4,90wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Powiatu Kętrzyńskiego12WANAGO RYSZARD 273 2,82wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE1WACHNIK RYSZARD 342 3,53wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE5ZAWADZKI ANDRZEJ 308 3,18wybrano większością głosów
Okręg nr 112 Komitet Wyborczy Wyborców Spółdzielczego Forum Samorządowego4DOŁĘGOWSKA ELŻBIETA 295 3,05wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Powiatu Kętrzyńskiego2DZIK ANNA 629 16,05wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwość4BADOWSKA-RECHINBACH KRYSTYNA MARIA920 23,47wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE1SZYPULSKI JERZY BOGUSŁAW305 7,78wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KACZMARCZYK RYSZARD PIOTR493 8,99wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2TRZECIAKOWSKA IRENA 305 5,56wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie dla Powiatu Kętrzyńskiego1BOREJKO ROMAN 344 6,27wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwość3PROKOP TERESA 474 8,64wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE2KOZOŃ JANUSZ STANISŁAW292 5,32wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ŁASTÓWKA JÓZEF 612 16,30wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE1BOGDANOWICZ WITOLD 337 8,97wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE2KAMIŃSKI ALEKSANDER 375 9,99wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska