Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. warmińsko-mazurskie » Pow. giżycki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1239829919 41,3699089273 93,5990TAK
Okręg nr 2105125108 48,5951064594 89,9740TAK
Okręg nr 3105845659 53,4756515091 90,0940TAK
Suma w skali powiatu450782068645,89206651895891,74170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3233 17,05 17,053
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4207 22,19 22,195
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5006 26,41 26,414
8 - Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM3844 20,28 20,284
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "GIPOS"1560 8,23 11,251
11 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1108 5,84 7,990
Suma w skali powiatu18958100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
17,05% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
22,19% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
26,41% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
20,28% Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM
8,23% Komitet Wyborczy Wyborców "GIPOS"
5,84% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
17,65% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
29,41% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,53% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
23,53% Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM
5,88% Komitet Wyborczy Wyborców "GIPOS"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1PASCHALSKA FRANCISZKA MICHALINA315 3,40wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1BERDYGA WALDEMAR 302 3,26wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KRALKOWSKA KRYSTYNA 287 3,10wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3POPIELUCH MARIA 257 2,77wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1STRAŻEWICZ WACŁAW JAN869 9,37wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5CYBRUK SYMEON 186 2,01wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM4DRZAŻDŻEWSKI MIROSŁAW DARIUSZ470 5,07wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM9MROZINKIEWICZ LECH ŁUKASZ387 4,17wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "GIPOS"7KACZOROWSKA MAŁGORZATA 128 1,38wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1PODSKALNY MAREK 429 9,34wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KARPIŃSKI JÓZEF 301 6,55wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7STARYBRAT GRAŻYNA BARBARA181 3,94wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM1DADEŁŁO HENRYK 199 4,33wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1NARKIEWICZ ANTONI JERZY467 9,17wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2CIMOCH MIECZYSŁAW 225 4,42wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1BĄCZEK ZDZISŁAW 416 8,17wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM3DRUŻBA RAJMUND 601 11,81wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska