Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. świętokrzyskie » Pow. włoszczowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1160879407 58,4894018883 94,4970TAK
Okręg nr 2121757155 58,7771356606 92,5960TAK
Okręg nr 389934900 54,4948454470 92,2640TAK
Suma w skali powiatu372552146257,61213811995993,35170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1972 9,88 9,881
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4000 20,04 20,045
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4272 21,40 21,404
8 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1063 5,33 6,860
9 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat" Włoszczowa3025 15,16 15,163
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Samorządowe1855 9,29 9,291
11 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Włoszczowskiej3772 18,90 18,903
Suma w skali powiatu19959100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
9,88% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
20,04% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
21,40% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5,33% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
15,16% Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat" Włoszczowa
9,29% Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Samorządowe
18,90% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Włoszczowskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
5,88% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
29,41% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,53% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
17,65% Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat" Włoszczowa
5,88% Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Samorządowe
17,65% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Włoszczowskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2SYBIS ROMAN 339 3,82wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4RUSEK STANISŁAW 285 3,21wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7CHRABĄSZCZ PAWEŁ 351 3,95wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego9SULIGA JERZY GRZEGORZ347 3,91wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat" Włoszczowa13MYSIOR MARIAN 218 2,45wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Samorządowe1SIENKIEWICZ JACEK 225 2,53wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Włoszczowskiej2SOLECKI KRZYSZTOF 435 4,90wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KOWALCZYK ANDRZEJ 256 3,88wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4DELCZYK TERESA 234 3,54wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1MALICKI WŁADYSŁAW 330 5,00wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2BAŁA JERZY 495 7,49wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat" Włoszczowa3LIBERA LESZEK ZBIGNIEW187 2,83wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Włoszczowskiej8ZIĘBA JACEK KAROL357 5,40wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej5ORACZ JAN 226 5,06wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KRZYSIEK ZBIGNIEW 559 12,51wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat" Włoszczowa1SOKOŁOWSKI BRONISŁAW 268 6,00wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Włoszczowskiej1KRZYSZTOFIK SŁAWOMIR CZESŁAW570 12,75wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska