Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat staszowski, województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. świętokrzyskie » Pow. staszowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 12163011524 53,281151710648 92,4570TAK
Okręg nr 2123647941 64,2379417356 92,6340TAK
Okręg nr 391634969 54,2349664691 94,4630TAK
Okręg nr 4154818766 56,6287448011 91,6250TAK
Suma w skali powiatu586383320056,62331683070692,58190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4332 14,11 14,113
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5540 18,04 18,044
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7822 25,47 25,476
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Regionalne Forum Samorządowe"3920 12,77 12,771
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Ziemia Staszowska"3296 10,73 10,731
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Obywatelskie5540 18,04 18,044
11 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin256 0,83 2,400
Suma w skali powiatu30706100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
14,11% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
18,04% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
25,47% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
12,77% Komitet Wyborczy Wyborców "Regionalne Forum Samorządowe"
10,73% Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Ziemia Staszowska"
18,04% Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Obywatelskie
0,83% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
15,79% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
21,05% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
31,58% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5,26% Komitet Wyborczy Wyborców "Regionalne Forum Samorządowe"
5,26% Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Ziemia Staszowska"
21,05% Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Obywatelskie
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1CEPIL MAREK JÓZEF231 2,17wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1WOJTAL JERZY JÓZEF394 3,70wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1BŁAŻEJEWSKA STANISŁAWA CELINA487 4,57wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3PARGIEŁA CZESŁAW JÓZEF424 3,98wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5OSZCZYPAŁA WANDA JOANNA565 5,31wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Regionalne Forum Samorządowe"14GARCZEWSKI ROMUALD 331 3,11wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Obywatelskie1KRUZEL ANDRZEJ JAN413 3,88wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1JOŃCA MAŁGORZATA MARIA656 8,92wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5CHUDY JERZY 1023 13,91wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego8STAWIARZ KRZYSZTOF 398 5,41wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Obywatelskie1SŁODKOWSKI WACŁAW ADAM519 7,06wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1LIGĘZA WŁODZIMIERZ 471 10,04wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2GAD RYSZARD ANDRZEJ454 9,68wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Obywatelskie3ZALEWSKA EWA BOŻENA444 9,46wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1DALCZYŃSKI STANISŁAW 759 9,47wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2ŻMUDA JÓZEF 413 5,16wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2URBANOWSKI WIESŁAW 454 5,67wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Ziemia Staszowska"3MOŹDZIERZ JÓZEF 191 2,38wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Obywatelskie1JUDA LESZEK STANISŁAW549 6,85wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska