Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. świętokrzyskie » Pow. sandomierski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 12031510045 49,45100379312 92,7860TAK
Okręg nr 2113045820 51,4958185460 93,8540TAK
Okręg nr 385564545 53,1245394135 91,1030TAK
Okręg nr 4141238450 59,8384397712 91,3940TAK
Okręg nr 5113086881 60,8568786289 91,4440TAK
Suma w skali powiatu656063574154,48357113290892,15210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3832 11,64 13,321
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7747 23,54 23,546
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego10986 33,38 33,388
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda Ponad Podziałami"1617 4,91 6,070
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Sandomierskiego Porozumienia Prawicy8726 26,52 26,526
Suma w skali powiatu32908100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
11,64% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
23,54% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
33,38% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4,91% Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda Ponad Podziałami"
26,52% Komitet Wyborczy Wyborców Sandomierskiego Porozumienia Prawicy
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
4,76% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
28,57% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
38,10% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
28,57% Komitet Wyborczy Wyborców Sandomierskiego Porozumienia Prawicy
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1CZECHOWSKI RYSZARD 364 3,91wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2ORŁOWSKI ADAM 404 4,34wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3KILIAŃSKI RYSZARD LUDWIK528 5,67wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1CZAJKA JACENTY JÓZEF699 7,51wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Sandomierskiego Porozumienia Prawicy1WARZECHA WIESŁAW MAREK1243 13,35wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Sandomierskiego Porozumienia Prawicy7FRAŃCZAK ANDRZEJ TADEUSZ407 4,37wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1SAWA MIECZYSŁAW 690 12,64wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2HUK TOMASZ JÓZEF396 7,25wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Sandomierskiego Porozumienia Prawicy1MARUSZCZAK WALDEMAR SYLWERIUSZ287 5,26wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Sandomierskiego Porozumienia Prawicy3FIGIEL ROMAN 967 17,71wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ABRAM JÓZEF 552 13,35wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2CURYŁO JAN 453 10,96wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3KANIOS ANDRZEJ 390 9,43wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1STEFANIAK WITOLD 552 7,16wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy8DZIAMA TERESA MARIA494 6,41wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2BAJUR STANISŁAW 532 6,90wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Sandomierskiego Porozumienia Prawicy4KWAPIŃSKI DARIUSZ ANDRZEJ447 5,80wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3BANAŚ MACIEJ 595 9,46wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3BURDZEL JÓZEF 513 8,16wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5DOJKA HENRYK 530 8,43wybrano większością głosów
Okręg nr 59 Komitet Wyborczy Wyborców Sandomierskiego Porozumienia Prawicy1CUKIERSKI ZDZISŁAW JAN554 8,81wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska