Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. świętokrzyskie » Pow. pińczowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1177799305 52,3492858727 93,9990TAK
Okręg nr 2166979530 57,0895178665 91,0580TAK
Suma w skali powiatu344761883554,63188021739292,50170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2729 15,69 15,693
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5434 31,24 31,246
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4558 26,21 26,214
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sami o Sobie2119 12,18 12,182
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Ziemi Pińczowskiej2185 12,56 12,562
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina157 0,90 1,810
10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin210 1,21 2,410
Suma w skali powiatu17392100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
15,69% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
31,24% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
26,21% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
12,18% Komitet Wyborczy Wyborców Sami o Sobie
12,56% Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Ziemi Pińczowskiej
1,21% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
0,90% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
17,65% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
35,29% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,53% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców Sami o Sobie
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Ziemi Pińczowskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1KAWIORSKI ZBIGNIEW 413 4,73wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SPACZYŃSKI SŁAWOMIR 365 4,18wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4CEPAK ANDRZEJ 209 2,39wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy12KOSSAKOWSKA GRAŻYNA 345 3,95wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1MOSKWA JAN 576 6,60wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego12BARNA RYSZARD 322 3,69wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Sami o Sobie3KORYCKI ADAM STANISŁAW186 2,13wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Ziemi Pińczowskiej2BADURAK WŁODZIMIERZ 270 3,09wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Ziemi Pińczowskiej5KONIUSZ ZBIGNIEW 315 3,61wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1DYRAGA KAZIMIERZ 284 3,28wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej7SIENKIEWICZ-REK TERESA 485 5,60wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KOZERA ANDRZEJ 919 10,61wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2STĘPIEŃ WŁADYSŁAW 522 6,02wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4CHAŁUDA BOGUSŁAW ADAM443 5,11wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1WARZECHA MIROSŁAW 339 3,91wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2KIERKOWSKI ZBIGNIEW 366 4,22wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Sami o Sobie3MOSTEK PAWEŁ 342 3,95wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska