Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat wodzisławski, województwo śląskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. śląskie » Pow. wodzisławski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1174378215 47,1181907453 91,0040TAK
Okręg nr 2140105715 40,7956875344 93,9730TAK
Okręg nr 3175537939 45,2379207372 93,0840TAK
Okręg nr 43911817661 45,151762916116 91,4290TAK
Okręg nr 5185829821 52,8597968979 91,6640TAK
Okręg nr 6147286869 46,6468606499 94,7430TAK
Suma w skali powiatu1214285622046,30560825176392,30270 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy10095 19,50 19,507
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Demokracji Lokalnej9467 18,29 18,295
9 - Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM POLSCE4055 7,83 7,831
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależna Inicjatywa Powiatowa12993 25,10 25,107
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe10423 20,14 20,145
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa4356 8,42 10,182
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Prawo i Uczciwość w Samorządzie374 0,72 5,070
Suma w skali powiatu51763100,0027


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
19,50% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
18,29% Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Demokracji Lokalnej
7,83% Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM POLSCE
25,10% Komitet Wyborczy Wyborców Niezależna Inicjatywa Powiatowa
20,14% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe
8,42% Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa
0,72% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
25,93% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
18,52% Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Demokracji Lokalnej
3,70% Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM POLSCE
25,93% Komitet Wyborczy Wyborców Niezależna Inicjatywa Powiatowa
18,52% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe
7,41% Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KORBICA ANDRZEJ JAN547 7,34wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależna Inicjatywa Powiatowa1SZYMICZEK KRYSTYNA 417 5,60wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe7GAWĘDA ADAM 391 5,25wybrano większością głosów
Okręg nr 112 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa1DANIELCZYK EUGENIUSZ ANTONI456 6,12wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KOWALSKI MIECZYSŁAW 493 9,23wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Demokracji Lokalnej1CYBUŁKA PIOTR 610 11,41wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależna Inicjatywa Powiatowa1SZULIK STANISŁAW 490 9,17wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1HLUBEK MARIAN 345 4,68wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Demokracji Lokalnej4TOMANEK ANTONI ALBIN384 5,21wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależna Inicjatywa Powiatowa2MAŁECKI STANISŁAW 801 10,87wybrano większością głosów
Okręg nr 312 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa3KONIECZNY - FREUND BOŻENA 700 9,50wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1ŻYWINA JÓZEF JAN1146 7,11wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4MATERZOK JAN 405 2,51wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Demokracji Lokalnej1SOBALA TADEUSZ STANISŁAW549 3,41wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM POLSCE2MAJCHEREK DAMIAN 489 3,03wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależna Inicjatywa Powiatowa1ROSÓŁ JERZY 862 5,35wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależna Inicjatywa Powiatowa6RĄCZKA BOŻENA 517 3,21wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależna Inicjatywa Powiatowa11BAŃCZYK EUGENIUSZ 665 4,13wybrano większością głosów
Okręg nr 411 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe1DURCZOK GRAŻYNA 553 3,43wybrano większością głosów
Okręg nr 411 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe5KANIA ANDRZEJ 435 2,70wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SKUPIEŃ IRENEUSZ 775 8,63wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Demokracji Lokalnej1SZCZĘSNY JAROSŁAW 546 6,08wybrano większością głosów
Okręg nr 511 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe1WALA EUGENIUSZ 1031 11,48wybrano większością głosów
Okręg nr 511 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe2SZYMANEK MIROSŁAW 647 7,21wybrano większością głosów
Okręg nr 63 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3SKATUŁA TADEUSZ 787 12,11wybrano większością głosów
Okręg nr 68 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Demokracji Lokalnej3COGIEL EDYTA 358 5,51wybrano większością głosów
Okręg nr 610 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależna Inicjatywa Powiatowa1MOTYCZKA ANTONI 621 9,56wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     27


Copyright © 2002 Wirtualna Polska