Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat kłobucki, województwo śląskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. śląskie » Pow. kłobucki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1136906531 47,7165276034 92,4540TAK
Okręg nr 2125846262 49,7662565881 94,0140TAK
Okręg nr 3104165251 50,4152394834 92,2740TAK
Okręg nr 4162577996 49,1879857481 93,6950TAK
Okręg nr 5130304667 35,8246574157 89,2640TAK
Suma w skali powiatu659773070746,54306642838792,57210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy8086 28,48 28,488
8 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1509 5,32 6,230
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Prawo i Samorządność Ziemi Kłobuckiej4669 16,45 16,454
10 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3082 10,86 10,860
11 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7155 25,21 25,218
12 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi polskiej - "ZIEMIA KŁOBUCKA"3368 11,86 11,861
13 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Unia Samorządowa 2001"518 1,82 6,920
Suma w skali powiatu28387100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
28,48% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,32% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
16,45% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Prawo i Samorządność Ziemi Kłobuckiej
10,86% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
25,21% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11,86% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi polskiej - "ZIEMIA KŁOBUCKA"
1,82% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Unia Samorządowa 2001"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
38,10% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
19,05% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Prawo i Samorządność Ziemi Kłobuckiej
38,10% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4,76% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi polskiej - "ZIEMIA KŁOBUCKA"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4DRYNDA WIESŁAW 326 5,40wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Prawo i Samorządność Ziemi Kłobuckiej5MACH HENRYK 526 8,72wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1SROKA MAREK JAN381 6,31wybrano większością głosów
Okręg nr 112 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi polskiej - "ZIEMIA KŁOBUCKA"2TOMCZYK STANISŁAW WOJCIECH353 5,85wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SIEJA STANISŁAW 593 10,08wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2WIECZOREK TADEUSZ 348 5,92wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1GARNCAREK STANISŁAW 614 10,44wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2SZYMANEK MIROSŁAW 370 6,29wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KLIMCZAK HENRYK 331 6,85wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Prawo i Samorządność Ziemi Kłobuckiej1PAWŁOWSKI STEFAN 468 9,68wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2SAWICKI MAREK ANDRZEJ451 9,33wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5SZEWCZYK MIECZYSŁAW 241 4,99wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3ROBAK WALDEMAR 448 5,99wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6BUŁACZ JERZY 440 5,88wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Prawo i Samorządność Ziemi Kłobuckiej7MAJCHROWSKA ALEKSANDRA MARIA346 4,63wybrano większością głosów
Okręg nr 411 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1SERAFIN WŁADYSŁAW 300 4,01wybrano większością głosów
Okręg nr 411 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3WITT TADEUSZ JÓZEF370 4,95wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KRAWCZYK HENRYK 953 22,93wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3GWORYS MAŁGORZATA 175 4,21wybrano większością głosów
Okręg nr 59 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie Prawo i Samorządność Ziemi Kłobuckiej7OCZKOWSKI BOLESŁAW 189 4,55wybrano większością głosów
Okręg nr 511 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1BANASIAK ALEKSANDRA 298 7,17wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska