Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat zambrowski, województwo podlaskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podlaskie » Pow. zambrowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1178397548 42,3175427027 93,1790TAK
Okręg nr 2104995200 49,5351964840 93,1550TAK
Okręg nr 366513944 59,3039393644 92,5130TAK
Suma w skali powiatu349891669247,71166771551193,01170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin2622 16,90 16,903
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1572 10,13 10,131
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4637 29,89 29,896
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Razem4056 26,15 26,156
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Prawicy Powiatu Zambrowskiego1236 7,97 7,970
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Zambrowska1388 8,95 8,951
Suma w skali powiatu15511100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
16,90% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
10,13% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
29,89% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
26,15% Komitet Wyborczy Wyborców Razem
7,97% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Prawicy Powiatu Zambrowskiego
8,95% Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Zambrowska
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
17,65% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
5,88% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
35,29% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
35,29% Komitet Wyborczy Wyborców Razem
5,88% Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Zambrowska
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 11 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1KOMOROWSKI MAREK ADAM336 4,78wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1DANOWSKI TADEUSZ 247 3,52wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego9KACZYŃSKI EUGENIUSZ 419 5,96wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego10KAŹMIERCZAK WIESŁAW 250 3,56wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Razem4BORZUCHOWSKI WOJCIECH 291 4,14wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Razem8JACH ZBIGNIEW TEOFIL438 6,23wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Razem10MIRYN WŁADYSŁAW 184 2,62wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Razem11OGRODNIK RYSZARD 218 3,10wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Zambrowska1ŁOMOCIŃSKI SŁAWOMIR 246 3,50wybrano większością głosów
Okręg nr 21 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1KRAJEWSKI MAREK 393 8,12wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1SŁABY ANTONI 464 9,59wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2LIPIŃSKI EDWARD 665 13,74wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3DMOCHOWSKI KAZIMIERZ 290 5,99wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Razem6KRAJEWSKI KAZIMIERZ MARCEL164 3,39wybrano większością głosów
Okręg nr 31 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin2SZELIGOWSKI ZENON ADAM321 8,81wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3CZAJKOWSKI KRZYSZTOF 545 14,96wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Razem2JAWOROWSKI HENRYK 224 6,15wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska