Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat suwalski, województwo podlaskie
Okręg wyborczy nr 3
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podlaskie » Pow. suwalski » Okręg nr 3
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad powiatów w okręgu

Dane okręgu

Numer okręgu
Granice okręgu-opis
Liczba mandatów
Okręg nr 33


Listy kandydatów zarejestrowane w okręgu

Numer i oznaczenie listy
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Czy uczestniczy w podziale mandatów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin554 19,53NIE0
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego581 20,48TAK1
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze dla Suwalszczyzny770 27,14TAK2
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Demokracji Wiejskiej335 11,81TAK0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona Podlaska184 6,49NIE0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Gmina Szypliszki413 14,56NIE0
Suma w skali okręgu2837100,00 3


Udział procentowy list w ogólnej liczbie głosów ważnych
19,53% 1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
20,48% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
27,14% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze dla Suwalszczyzny
11,81% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Demokracji Wiejskiej
6,49% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona Podlaska
14,56% 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Gmina Szypliszki
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział list w podziale mandatów
33,33% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
66,67% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze dla Suwalszczyzny
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska