Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat suwalski, województwo podlaskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podlaskie » Pow. suwalski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 194174689 49,7946824323 92,3350TAK
Okręg nr 257593360 58,3433593129 93,1530TAK
Okręg nr 352033052 58,6630482837 93,0830TAK
Okręg nr 463004020 63,8140193724 92,6640TAK
Suma w skali powiatu266791512156,68151081401392,75150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin554 3,95 19,530
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3400 24,26 24,265
9 - Komitet Wyborczy Suwalszczyzna "Pokonać Niemoc"756 5,39 6,760
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze dla Suwalszczyzny3437 24,53 24,534
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Demokracji Wiejskiej3292 23,49 23,494
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze Jutro812 5,79 25,951
13 - Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona Podlaska184 1,31 6,490
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Sprawiedliwość150 1,07 4,030
15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej787 5,62 18,201
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Gmina Szypliszki413 2,95 14,560
17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Strażak"228 1,63 5,270
Suma w skali powiatu14013100,0015


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
3,95% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
24,26% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5,39% Komitet Wyborczy Suwalszczyzna "Pokonać Niemoc"
24,53% Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze dla Suwalszczyzny
23,49% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Demokracji Wiejskiej
5,79% Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze Jutro
1,31% Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona Podlaska
1,07% Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój i Sprawiedliwość
5,62% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
2,95% Komitet Wyborczy Wyborców Samorządna Gmina Szypliszki
1,63% Komitet Wyborczy Wyborców "Strażak"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
33,33% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
26,67% Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze dla Suwalszczyzny
26,67% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Demokracji Wiejskiej
6,67% Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze Jutro
6,67% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1OŁDAKOWSKI SZCZEPAN 443 10,25wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2SZWENGIER STANISŁAW 241 5,57wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze dla Suwalszczyzny2GRYSZKIEWICZ JERZY IZYDOR225 5,20wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Demokracji Wiejskiej1FILIPOWICZ ZYGMUNT ANTONI141 3,26wybrano większością głosów
Okręg nr 115 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3IWASZKO ADAM 244 5,64wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1BIŁDA STEFAN 465 14,86wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Demokracji Wiejskiej1CHLEBUS ANDRZEJ 449 14,35wybrano większością głosów
Okręg nr 212 Komitet Wyborczy Wyborców Lepsze Jutro1CHMURA JÓZEF 380 12,14wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1OLSZEWSKI TADEUSZ 208 7,33wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze dla Suwalszczyzny1ORDONOWSKA BEATA HENRYKA505 17,80wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze dla Suwalszczyzny2KLESZCZEWSKI ZBIGNIEW 145 5,11wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1RENKIEWICZ SŁAWOMIR 255 6,85wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze dla Suwalszczyzny1KOWALEWSKI WITOLD 415 11,14wybrano większością głosów
Okręg nr 411 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Demokracji Wiejskiej1MAŁACHOWSKI SŁAWOMIR 471 12,65wybrano większością głosów
Okręg nr 411 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Demokracji Wiejskiej3PROTASIEWICZ TADEUSZ 335 9,00wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska