Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat sokólski, województwo podlaskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podlaskie » Pow. sokólski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1103974842 46,5748384620 95,4930TAK
Okręg nr 2125155701 45,5556925330 93,6440TAK
Okręg nr 3154889792 63,2297768881 90,8450TAK
Okręg nr 4211789871 46,6198609103 92,3270TAK
Suma w skali powiatu595783020650,70301662793492,60190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin3158 11,31 11,311
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2159 7,73 15,731
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7115 25,47 25,475
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Prawda - Lista Ireny Puciłowskiej221 0,79 1,560
10 - Komiet Wyborczy Wyborców "Wspólna Przyszłość"7630 27,31 27,315
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Mała Ojczyzna"7651 27,39 27,397
Suma w skali powiatu27934100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
11,31% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
7,73% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
25,47% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
27,31% Komiet Wyborczy Wyborców "Wspólna Przyszłość"
27,39% Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Mała Ojczyzna"
0,79% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
5,26% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
5,26% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
26,32% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
26,32% Komiet Wyborczy Wyborców "Wspólna Przyszłość"
36,84% Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Mała Ojczyzna"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KUŁAK JAN 485 10,50wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Mała Ojczyzna"1BUDNIK JAROSŁAW 673 14,57wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Mała Ojczyzna"2KRAHEL WINCENTY 435 9,42wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4KRAŚNICKI SŁAWOMIR 502 9,42wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Mała Ojczyzna"3KOPCIEWSKI STANISŁAW 424 7,95wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Mała Ojczyzna"6PÓRZECKI WIESŁAW 502 9,42wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Mała Ojczyzna"8SKORUPSKI JÓZEF 680 12,76wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1ŁABIENIEC KAZIMIERZ 994 11,19wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komiet Wyborczy Wyborców "Wspólna Przyszłość"1HORCZAK IRENA 687 7,74wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komiet Wyborczy Wyborców "Wspólna Przyszłość"2OLEKSZA ALEKSY 934 10,52wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Mała Ojczyzna"2STASIULEWICZ KAZIMIERZ 711 8,01wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Mała Ojczyzna"5GRUSZA JAN 623 7,01wybrano większością głosów
Okręg nr 41 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1BOGDAN ANNA 261 2,87wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1NALEWAJKO EUGENIUSZ 238 2,61wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2BASZKO MIECZYSŁAW KAZIMIERZ368 4,04wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego14ZUBRZYCKA MIROSŁAWA 424 4,66wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komiet Wyborczy Wyborców "Wspólna Przyszłość"1BUDROWSKI FRANCISZEK 785 8,62wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komiet Wyborczy Wyborców "Wspólna Przyszłość"2TOCHWIN ZBIGNIEW 263 2,89wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komiet Wyborczy Wyborców "Wspólna Przyszłość"6SZCZEBIOT KRZYSZTOF 450 4,94wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska