Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat siemiatycki, województwo podlaskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podlaskie » Pow. siemiatycki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1145097597 52,3675947005 92,2460TAK
Okręg nr 2117465218 44,4252184978 95,4050TAK
Okręg nr 3138447308 52,7973066717 91,9460TAK
Suma w skali powiatu400992012350,18201181870092,95170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2049 10,96 10,961
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe2103 11,25 11,251
10 - Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona Podlaska1323 7,07 7,070
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ludowo-Samorządowe3750 20,05 20,054
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"611 3,27 4,450
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy5015 26,82 26,826
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Siemiatyckie Porozumienie Wyborców3849 20,58 20,585
Suma w skali powiatu18700100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
10,96% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
11,25% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe
7,07% Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona Podlaska
20,05% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ludowo-Samorządowe
3,27% Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"
26,82% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy
20,58% Komitet Wyborczy Wyborców Siemiatyckie Porozumienie Wyborców
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
5,88% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,88% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe
23,53% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ludowo-Samorządowe
35,29% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy
29,41% Komitet Wyborczy Wyborców Siemiatyckie Porozumienie Wyborców
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ludowo-Samorządowe1ZALEWSKI JAN 497 7,09wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ludowo-Samorządowe3CZARKOWSKI FRANCISZEK 721 10,29wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ludowo-Samorządowe4MOCZULSKI KRZYSZTOF 402 5,74wybrano większością głosów
Okręg nr 113 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy9WOŁOSIŃSKI TADEUSZ 319 4,55wybrano większością głosów
Okręg nr 113 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy12ŻOCH JANUSZ 386 5,51wybrano większością głosów
Okręg nr 114 Komitet Wyborczy Wyborców Siemiatyckie Porozumienie Wyborców8RÓJ JAN 241 3,44wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ludowo-Samorządowe2WOŹNIAK JERZY 184 3,70wybrano większością głosów
Okręg nr 213 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy1KRZYŻANOWSKA BOŻENA 239 4,80wybrano większością głosów
Okręg nr 213 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy2STRĘBSKI LEON 194 3,90wybrano większością głosów
Okręg nr 213 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy10STANKIEWICZ JÓZEFA 283 5,69wybrano większością głosów
Okręg nr 214 Komitet Wyborczy Wyborców Siemiatyckie Porozumienie Wyborców8SZCZYGOŁ SERGIUSZ 201 4,04wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2SZYSZKO EUGENIUSZ 317 4,72wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe2ANTONIUK ALINA 430 6,40wybrano większością głosów
Okręg nr 313 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy1SZEWCZAK MACIEJ 180 2,68wybrano większością głosów
Okręg nr 314 Komitet Wyborczy Wyborców Siemiatyckie Porozumienie Wyborców9PUTKO SERGIUSZ 231 3,44wybrano większością głosów
Okręg nr 314 Komitet Wyborczy Wyborców Siemiatyckie Porozumienie Wyborców11SZAWKAŁO JERZY 238 3,54wybrano większością głosów
Okręg nr 314 Komitet Wyborczy Wyborców Siemiatyckie Porozumienie Wyborców12WYSOCKI PIOTR 451 6,71wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska