Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat moniecki, województwo podlaskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podlaskie » Pow. moniecki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 186004258 49,5142553982 93,5840TAK
Okręg nr 263403680 58,0436773405 92,6030TAK
Okręg nr 370013718 53,1137163287 88,4640TAK
Okręg nr 4122255393 44,1153905016 93,0660TAK
Suma w skali powiatu341661704949,90170381569092,09170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1198 7,64 7,640
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1926 12,28 12,282
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1764 11,24 11,242
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowe Porozumienie Prawicy"4635 29,54 29,548
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Gmin Powiatu Monieckiego2395 15,26 15,262
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Prawo i Samorządność1794 11,43 11,431
12 - Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona Podlaska1978 12,61 12,612
Suma w skali powiatu15690100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
7,64% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
12,28% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
11,24% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
29,54% Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowe Porozumienie Prawicy"
15,26% Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Gmin Powiatu Monieckiego
11,43% Komitet Wyborczy Wyborców Prawo i Samorządność
12,61% Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona Podlaska
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
11,76% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
11,76% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
47,06% Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowe Porozumienie Prawicy"
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Gmin Powiatu Monieckiego
5,88% Komitet Wyborczy Wyborców Prawo i Samorządność
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona Podlaska
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1BOROWSKI JAN 261 6,55wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowe Porozumienie Prawicy"2KULIKOWSKA JOANNA 252 6,33wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowe Porozumienie Prawicy"8BERNER IRENA KRYSTYNA306 7,68wybrano większością głosów
Okręg nr 112 Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona Podlaska1POPOWSKI JAROSŁAW 147 3,69wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1CZARNIECKI STANISŁAW 359 10,54wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowe Porozumienie Prawicy"5CHMIELEWSKI JAROSŁAW ANTONI256 7,52wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców Prawo i Samorządność1OLESIEWICZ TOMASZ 537 15,77wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1MARCISZEWSKI ZDZISŁAW 161 4,90wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowe Porozumienie Prawicy"1CITKO STANISŁAW 435 13,23wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowe Porozumienie Prawicy"3KARPIŃSKI BOGUSŁAW 129 3,92wybrano większością głosów
Okręg nr 312 Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona Podlaska2SZYDŁOWSKI MAREK 283 8,61wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3KLIMOWICZ MIECZYSŁAW 171 3,41wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowe Porozumienie Prawicy"1PANICZKO MIROSŁAW 474 9,45wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowe Porozumienie Prawicy"2CIESIELSKI SŁAWOMIR MAREK340 6,78wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządowe Porozumienie Prawicy"3SAWICKA STANISŁAWA 132 2,63wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Gmin Powiatu Monieckiego4RAFAŁO ANDRZEJ 188 3,75wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Komitet Gmin Powiatu Monieckiego12STACHURSKI JAN 204 4,07wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska