Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat hajnowski, województwo podlaskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podlaskie » Pow. hajnowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1188968932 47,2789288191 91,7580TAK
Okręg nr 282824921 59,4249134549 92,5930TAK
Okręg nr 377374562 58,9645604219 92,5230TAK
Okręg nr 474434210 56,5642093849 91,4530TAK
Suma w skali powiatu423582262553,41226102080892,03170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin667 3,21 5,540
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy9371 45,04 45,0410
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Hajnowskiej619 2,97 7,060
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"2618 12,58 12,582
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Hajnowskie Porozumienie Prawicy431 2,07 3,580
12 - Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona Podlaska357 1,72 2,110
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Twoje Miasto1349 6,48 10,590
14 - Białorusko - Ludowy Komitet Wyborczy Wyborców5396 25,93 25,935
Suma w skali powiatu20808100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
3,21% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
45,04% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
2,97% Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Hajnowskiej
12,58% Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"
2,07% Komitet Wyborczy Wyborców Hajnowskie Porozumienie Prawicy
1,72% Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona Podlaska
6,48% Komitet Wyborczy Wyborców Twoje Miasto
25,93% Białorusko - Ludowy Komitet Wyborczy Wyborców
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
58,82% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"
29,41% Białorusko - Ludowy Komitet Wyborczy Wyborców
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SIRAK JERZY 515 6,29wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2PIETROCZUK WŁODZIMIERZ 697 8,51wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5MANTIUK WŁODZIMIERZ 611 7,46wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7SKIEPKO BOGUSŁAW 258 3,15wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy9ALEKSIUK MIKOŁAJ 355 4,33wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"1MICHALAK LECH JAN492 6,01wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"2DOWNAROWICZ ANDRZEJ 325 3,97wybrano większością głosów
Okręg nr 114 Białorusko - Ludowy Komitet Wyborczy Wyborców1ANDROSIUK MICHAŁ 226 2,76wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SADOWSKI STEFAN 673 14,79wybrano większością głosów
Okręg nr 214 Białorusko - Ludowy Komitet Wyborczy Wyborców1JANOWSKI MIKOŁAJ 397 8,73wybrano większością głosów
Okręg nr 214 Białorusko - Ludowy Komitet Wyborczy Wyborców2ROMANIUK MIROSŁAW 799 17,56wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MICHALUK MIKOŁAJ 694 16,45wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2SAWICZ JAN 503 11,92wybrano większością głosów
Okręg nr 314 Białorusko - Ludowy Komitet Wyborczy Wyborców4KULIK SŁAWOMIR 498 11,80wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2WOŁKOWYCKI EUGENIUSZ 519 13,48wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5KUCZYŃSKI STEFAN 816 21,20wybrano większością głosów
Okręg nr 414 Białorusko - Ludowy Komitet Wyborczy Wyborców6STOCKI JAROSŁAW 310 8,05wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska