Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat bielski, województwo podlaskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podlaskie » Pow. bielski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1209749763 46,5597469296 95,3880TAK
Okręg nr 21732410652 61,49106429889 92,9270TAK
Okręg nr 3107985587 51,7455625227 93,9840TAK
Suma w skali powiatu490962600252,96259502441294,07190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4264 17,47 17,473
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego464 1,90 8,880
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bielska5161 21,14 21,145
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Samorządowa Jedność7148 29,28 29,286
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"5643 23,12 23,125
12 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1732 7,09 7,090
Suma w skali powiatu24412100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
17,47% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
1,90% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
21,14% Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bielska
29,28% Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Samorządowa Jedność
23,12% Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"
7,09% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
15,79% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
26,32% Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bielska
31,58% Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Samorządowa Jedność
26,32% Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KUPRIANIUK-DANILUK ZINAIDA 843 9,07wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3IWAŃCZUK JERZY 283 3,04wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bielska1LESZCZYŃSKI BAZYLI 863 9,28wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bielska2ŁUKASZUK SERGIUSZ 354 3,81wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bielska4BUSZKO HELENA 219 2,36wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Samorządowa Jedność1GOŁĄBIECKI ALEKSANDER 710 7,64wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Samorządowa Jedność3TWORKOWSKI ZDZISŁAW 453 4,87wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"2JAGIEŁŁO WŁADYSŁAW 177 1,90wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bielska3BAŁŁO MIROSŁAW 689 6,97wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Samorządowa Jedność1ŁUKASZEWICZ MAREK ANTONI540 5,46wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Samorządowa Jedność2CHARYTON ROCH ANDRZEJ838 8,47wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Samorządowa Jedność3WRÓBLEWSKI BOGDAN 379 3,83wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"2SZPAKOWSKI ZBIGNIEW JAN501 5,07wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"3SNARSKI SŁAWOMIR JERZY785 7,94wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"7CZARNIAWSKI JAN 687 6,95wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1RAJECKA RAISA 391 7,48wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bielska1BOŻKO PIOTR 185 3,54wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Samorządowa Jedność1MALINOWSKI MAREK 557 10,66wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"1WIELANOWSKI TADEUSZ 235 4,50wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska