Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat leski, województwo podkarpackie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podkarpackie » Pow. leski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 137642309 61,3423072132 92,4130TAK
Okręg nr 289204108 46,0541073772 91,8460TAK
Okręg nr 337862183 57,6621792052 94,1730TAK
Okręg nr 439962502 62,6125012319 92,7230TAK
Suma w skali powiatu204661110254,25110941027592,62150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe5735 55,82 55,8211
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Rozwoju Powiatu Leskiego2519 24,52 24,523
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Przyszłość2021 19,67 19,671
Suma w skali powiatu10275100,0015


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
55,82% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe
24,52% Komitet Wyborczy Wyborców Rozwoju Powiatu Leskiego
19,67% Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Przyszłość
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
73,33% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe
20,00% Komitet Wyborczy Wyborców Rozwoju Powiatu Leskiego
6,67% Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Przyszłość
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe1KRUPA ZBIGNIEW 404 18,95wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe2SIKORA PAWEŁ 332 15,57wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe3KRAJEWSKI FRANCISZEK 421 19,75wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe1SCELINA MAREK 464 12,30wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe2STRAM ZYGMUNT 253 6,71wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe5KUSAL PAWEŁ 356 9,44wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Rozwoju Powiatu Leskiego1OLESIUK ANDRZEJ 259 6,87wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Rozwoju Powiatu Leskiego6BOBULA PIOTR 175 4,64wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólna Przyszłość1SMACZNY MARIUSZ 267 7,08wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe2ORŁOWSKI WOJCIECH 342 16,67wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe3RÓŻYCKI ZDZISŁAW 237 11,55wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe4GUZIK JÓZEFA 662 32,26wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe1MATUSZEWSKI WIESŁAW 247 10,65wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe4ORŁOWSKI HENRYK 238 10,26wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Rozwoju Powiatu Leskiego1WYSATA RYSZARD 392 16,90wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska