Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat stalowowolski, województwo podkarpackie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podkarpackie » Pow. stalowowolski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 13425613076 38,171305012351 94,6490TAK
Okręg nr 2198808394 42,2283857791 92,9250TAK
Okręg nr 3136576587 48,2365786020 91,5240TAK
Okręg nr 4185489352 50,4293478534 91,3050TAK
Suma w skali powiatu863413740943,33373603469692,87230 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin4897 14,11 14,114
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2718 7,83 7,830
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6069 17,49 17,495
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Mieszkańców Stalowej Woli i Powiatu5632 16,23 16,234
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe9334 26,90 26,907
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwość i Praworządność3503 10,10 13,393
11 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej2426 6,99 6,990
12 - Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej117 0,34 0,950
Suma w skali powiatu34696100,0023


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
14,11% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
7,83% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
17,49% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
16,23% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Mieszkańców Stalowej Woli i Powiatu
26,90% Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe
10,10% Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwość i Praworządność
6,99% Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
0,34% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
17,39% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
21,74% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
17,39% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Mieszkańców Stalowej Woli i Powiatu
30,43% Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe
13,04% Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwość i Praworządność
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 11 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1KUCHNO JANUSZ JERZY303 2,45wybrano większością głosów
Okręg nr 11 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin3POPEK LEOKADIA JOANNA1022 8,27wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1WILK ANDRZEJ 418 3,38wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KULCZUGA ANNA KRYSTYNA241 1,95wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Mieszkańców Stalowej Woli i Powiatu13KOPERA MAREK 260 2,11wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe1ANDRES RYSZARD STANISŁAW544 4,40wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe5GARGAŚ ANDRZEJ 422 3,42wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwość i Praworządność2BUTRYN RENATA CELINA210 1,70wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwość i Praworządność15SZYMONIK STANISŁAW JÓZEF275 2,23wybrano większością głosów
Okręg nr 21 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1FOŁTA WŁADYSŁAW MARIAN389 4,99wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1GROBEL-PROSZOWSKA JOANNA 702 9,01wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy10TUREK STANISŁAW 521 6,69wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe1ANIOŁ STANISŁAW 417 5,35wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Sprawiedliwość i Praworządność10ŻUGAJ HENRYK BOGDAN437 5,61wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KUŁAGA MAREK 350 5,81wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Mieszkańców Stalowej Woli i Powiatu4KARAŚ ANDRZEJ 583 9,68wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Mieszkańców Stalowej Woli i Powiatu5ZIELIŃSKI BOGDAN 440 7,31wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe3STASIEWICZ EWA WIESŁAWA433 7,19wybrano większością głosów
Okręg nr 41 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1CHOLEWIŃSKA ZOFIA 440 5,16wybrano większością głosów
Okręg nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Mieszkańców Stalowej Woli i Powiatu7MŁYNARSKI BRONISŁAW 370 4,34wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe1PIECHOTA SYLWESTER 461 5,40wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe6KACZMARZYK LESZEK 494 5,79wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe7SUDOŁ JANUSZ 1051 12,32wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     23


Copyright © 2002 Wirtualna Polska