Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podkarpackie » Pow. ropczycko-sędziszowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 11906410390 54,50103869777 94,1470TAK
Okręg nr 2166399661 58,0696509082 94,1160TAK
Okręg nr 3164829592 58,2095868799 91,7960TAK
Suma w skali powiatu521852964356,80296222765893,37190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin3448 12,47 12,472
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej455 1,65 5,010
8 - Komitet Wyborczy POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE10690 38,65 38,658
9 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE LUDOWO SAMORZĄDOWE6731 24,34 24,345
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Ropczycko-Sędziszowska"6334 22,90 22,904
Suma w skali powiatu27658100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
12,47% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
1,65% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
38,65% Komitet Wyborczy POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
24,34% Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE LUDOWO SAMORZĄDOWE
22,90% Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Ropczycko-Sędziszowska"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
10,53% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
42,11% Komitet Wyborczy POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
26,32% Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE LUDOWO SAMORZĄDOWE
21,05% Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Ropczycko-Sędziszowska"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 11 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1KACZKOWSKI BOGUSŁAW LUDWIK379 3,88wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE1BUJAK MAREK 445 4,55wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE2FĄFARA STANISŁAW 1269 12,98wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE3JEDYNAK LEOPOLD 467 4,78wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE LUDOWO SAMORZĄDOWE1TABASZ WŁADYSŁAW 459 4,69wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE LUDOWO SAMORZĄDOWE3SĄSIADEK WŁADYSŁAW 607 6,21wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Ropczycko-Sędziszowska"1GUDYKA JÓZEF JAN446 4,56wybrano większością głosów
Okręg nr 21 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1WOZOWICZ ALICJA 243 2,68wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE1ZIEMIŃSKI STANISŁAW 740 8,15wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE2MICHALSKI ANDRZEJ 481 5,30wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE LUDOWO SAMORZĄDOWE1SZCZĘCH WŁADYSŁAW 356 3,92wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Ropczycko-Sędziszowska"8KIEŁB KAZIMIERZ 1049 11,55wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Ropczycko-Sędziszowska"10PAŚKO STANISŁAW 597 6,57wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE2NIEDZIELSKI JERZY 515 5,85wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE8SOWA TADEUSZ 589 6,69wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE9LEJA CZESŁAW 627 7,13wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE LUDOWO SAMORZĄDOWE1PASELA ZBIGNIEW 484 5,50wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE LUDOWO SAMORZĄDOWE2KRASOWSKI JANUSZ MARIUSZ361 4,10wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Ropczycko-Sędziszowska"4KLIMEK EDWARD 356 4,05wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska