Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat przemyski, województwo podkarpackie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podkarpackie » Pow. przemyski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 175513710 49,1337073411 92,0230TAK
Okręg nr 287515373 61,4053704774 88,9030TAK
Okręg nr 3141708386 59,1883847536 89,8950TAK
Okręg nr 4151609104 60,0591038239 90,5150TAK
Okręg nr 575594615 61,0546124186 90,7630TAK
Suma w skali powiatu531913118858,63311762814690,28190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin4532 16,10 16,104
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3426 12,17 12,172
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4774 16,96 16,964
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego6216 22,08 22,085
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Samorządowe Forum Prawicy2706 9,61 9,612
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe3025 10,75 10,752
10 - Komitet Wyyborczy Wyborców Członków i Sympatyków "Prawa i Sprawiedliwości" Powiat Ziemski Przemyśl1855 6,59 6,590
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP892 3,17 3,170
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Komitet Obrony Obywatela720 2,56 3,080
Suma w skali powiatu28146100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
16,10% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
12,17% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
16,96% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
22,08% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9,61% Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Samorządowe Forum Prawicy
10,75% Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe
6,59% Komitet Wyyborczy Wyborców Członków i Sympatyków "Prawa i Sprawiedliwości" Powiat Ziemski Przemyśl
3,17% Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP
2,56% Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Komitet Obrony Obywatela
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
21,05% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
10,53% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
21,05% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
26,32% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10,53% Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Samorządowe Forum Prawicy
10,53% Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 11 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1JASIŃSKA ZOFIA STANISŁAWA348 10,20wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1BLECHARCZYK ANTONI 634 18,59wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe1SOWA HENRYK 267 7,83wybrano większością głosów
Okręg nr 21 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1KRÓL MARIUSZ 353 7,39wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3WIŚNIOWSKA CZESŁAWA 257 5,38wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3MAC KRYSTYNA 584 12,23wybrano większością głosów
Okręg nr 31 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1PELC JAN JÓZEF511 6,78wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2WŁOCH IRENEUSZ 471 6,25wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6BOROWIAK DANUTA 255 3,38wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4RYZNER FRANCISZEK 480 6,37wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Samorządowe Forum Prawicy3BOBEK TADEUSZ 257 3,41wybrano większością głosów
Okręg nr 41 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1FAC ZBIGNIEW 456 5,53wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1SZAŁYGA WOJCIECH 462 5,61wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3SEMKÓW JAN 440 5,34wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1ZUBIK JÓZEF 563 6,83wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe1BŁOŃSKI EDWARD JÓZEF275 3,34wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2WOJAKOWSKA WIKTORIA 263 6,28wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1ADAMSKI RYSZARD 546 13,04wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Samorządowe Forum Prawicy1KOWALSKI WITOLD 289 6,90wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska