Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat krośnieński, województwo podkarpackie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podkarpackie » Pow. krośnieński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 196894952 51,1149514618 93,2730TAK
Okręg nr 2126496070 47,9960645713 94,2130TAK
Okręg nr 31968710705 54,38106839801 91,7460TAK
Okręg nr 4116375565 47,8255645169 92,9030TAK
Okręg nr 5149777244 48,3772146548 90,7740TAK
Okręg nr 6136967773 56,7577617296 94,0140TAK
Suma w skali powiatu823354230951,39422373914592,68230 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1047 2,67 18,330
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7597 19,41 19,417
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7804 19,94 19,944
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ani w lewo, ani w prawo, z nami prosto"3112 7,95 7,950
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Krośnieńska - Razem"11591 29,61 29,618
10 - Samorządowy Komitet Wyborczy Wyborców Razem7172 18,32 18,324
11 - Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów822 2,10 15,900
Suma w skali powiatu39145100,0023


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
2,67% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
19,41% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
19,94% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7,95% Komitet Wyborczy Wyborców "Ani w lewo, ani w prawo, z nami prosto"
29,61% Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Krośnieńska - Razem"
18,32% Samorządowy Komitet Wyborczy Wyborców Razem
2,10% Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
30,43% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
17,39% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
34,78% Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Krośnieńska - Razem"
17,39% Samorządowy Komitet Wyborczy Wyborców Razem
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KOZIELEC BOLESŁAW 573 12,41wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2KONIECKI ANDRZEJ 849 18,38wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Krośnieńska - Razem"3SZUBRA IZABELA 466 10,09wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1GROMEK ANDRZEJ 237 4,15wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2KOŁACZ STANISŁAW 520 9,10wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Krośnieńska - Razem"1ZAWADA KRZYSZTOF 620 10,85wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy12BŁAŻEJOWSKA-KOPICZAK BARBARA 187 1,91wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1MATERNIAK JAN 714 7,28wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Krośnieńska - Razem"2KENAR STANISŁAW 653 6,66wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Krośnieńska - Razem"3NADZIAKIEWICZ PAWEŁ 718 7,33wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Samorządowy Komitet Wyborczy Wyborców Razem1PELCZAR JAN 847 8,64wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Samorządowy Komitet Wyborczy Wyborców Razem5PENAR MARIAN 393 4,01wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2NOWAK EDWARD 898 17,37wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6WILUSZ HENRYK 314 6,07wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Krośnieńska - Razem"1NOWAK GRZEGORZ 194 3,75wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7BIAŁAS JAN 413 6,31wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1PRAJSNAR EDWARD 548 8,37wybrano większością głosów
Okręg nr 59 Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Krośnieńska - Razem"4SZOSTAK STANISŁAW 531 8,11wybrano większością głosów
Okręg nr 510 Samorządowy Komitet Wyborczy Wyborców Razem6GIERLACH ZBIGNIEW 421 6,43wybrano większością głosów
Okręg nr 63 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3GUZIK ROMAN 277 3,80wybrano większością głosów
Okręg nr 69 Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Krośnieńska - Razem"1SOBIERAJ DARIUSZ 1420 19,46wybrano większością głosów
Okręg nr 69 Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Krośnieńska - Razem"6DĄBROWSKA ZOFIA 636 8,72wybrano większością głosów
Okręg nr 610 Samorządowy Komitet Wyborczy Wyborców Razem1GUZIK ANDRZEJ 550 7,54wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     23


Copyright © 2002 Wirtualna Polska