Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat jarosławski, województwo podkarpackie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podkarpackie » Pow. jarosławski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 13183914819 46,541480513855 93,5880TAK
Okręg nr 22250113408 59,591339812305 91,8460TAK
Okręg nr 3169339693 57,2496838999 92,9450TAK
Okręg nr 42089512805 61,281277911863 92,8360TAK
Suma w skali powiatu921685072555,04506654702292,81250 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin5637 11,99 11,994
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4790 10,19 10,191
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6135 13,05 13,054
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego10218 21,73 21,737
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienia Społeczno Gospodarczego1881 4,00 4,000
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy Powiatu Jarosławskiego5545 11,79 11,793
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwości6849 14,57 14,574
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Platformy Samorządowej5569 11,84 11,842
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Nepelskiego398 0,85 4,420
Suma w skali powiatu47022100,0025


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
11,99% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
10,19% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
13,05% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
21,73% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4,00% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienia Społeczno Gospodarczego
11,79% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy Powiatu Jarosławskiego
14,57% Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwości
11,84% Komitet Wyborczy Wyborców Platformy Samorządowej
0,85% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
16,00% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4,00% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
16,00% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
28,00% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
12,00% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy Powiatu Jarosławskiego
16,00% Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwości
8,00% Komitet Wyborczy Wyborców Platformy Samorządowej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 11 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1KOTOWSKA HALINA 323 2,33wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4SŁOTA JERZY 398 2,87wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1STRZĘPEK FRANCISZEK 1146 8,27wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy Powiatu Jarosławskiego3WYCZAWSKI ANDRZEJ 595 4,29wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwości1KOŁAKOWSKI JANUSZ 519 3,75wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwości2PETRY TOMASZ JAN345 2,49wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców Platformy Samorządowej1KULESZA TOMASZ JERZY1054 7,61wybrano większością głosów
Okręg nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców Platformy Samorządowej5MITUŚ MARIUSZ ANDRZEJ365 2,63wybrano większością głosów
Okręg nr 21 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin2KŁOS ALICJA 475 3,86wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1BATYCKI JERZY 611 4,97wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1GRELA JAN ADAM582 4,73wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3TERESZKO STANISŁAW 340 2,76wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy Powiatu Jarosławskiego4SZCZYBYŁO LESZEK ANTONI388 3,15wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwości5GLOC JAN 642 5,22wybrano większością głosów
Okręg nr 31 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin2BRODA RYSZARD JÓZEF432 4,80wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MARCINKO JERZY WOJCIECH746 8,29wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1GRZEŚKO JAN 828 9,20wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2KOKOCKA BOGUMIŁA 434 4,82wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy Powiatu Jarosławskiego2CZYŻ MIECZYSŁAW 290 3,22wybrano większością głosów
Okręg nr 41 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1PLĘS MARIANNA 259 2,18wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1KURPIEL ZBIGNIEW 854 7,20wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2SAWA ADAM 315 2,66wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1SZAREK MARIAN JÓZEF575 4,85wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2SZCZEPANIK HENRYK 738 6,22wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwości2SOPEL STANISŁAW 479 4,04wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     25


Copyright © 2002 Wirtualna Polska