Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat oleski, województwo opolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. opolskie » Pow. oleski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1181617931 43,6779227261 91,6660TAK
Okręg nr 296463633 37,6636313296 90,7740TAK
Okręg nr 3117494102 34,9141003606 87,9540TAK
Okręg nr 4147915837 39,4658335348 91,6950TAK
Suma w skali powiatu543472150339,57214861951190,81190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4018 20,59 25,264
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3090 15,84 15,841
8 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1971 10,10 10,101
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Praworządność i Gospodarność2835 14,53 14,532
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Gmin Powiatu Oleskiego2073 10,62 10,622
11 - Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka5524 28,31 45,099
Suma w skali powiatu19511100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
20,59% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
15,84% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10,10% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
14,53% Komitet Wyborczy Wyborców Praworządność i Gospodarność
10,62% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Gmin Powiatu Oleskiego
28,31% Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
21,05% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,26% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5,26% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
10,53% Komitet Wyborczy Wyborców Praworządność i Gospodarność
10,53% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Gmin Powiatu Oleskiego
47,37% Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KARACZEWSKI RYSZARD 1002 13,80wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6BUKALSKI ROBERT 592 8,15wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7ŁAZIK BOGUSŁAW 349 4,81wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1POLAK ANTONI 293 4,04wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1ZAJĄC WŁADYSŁAW HENRYK392 5,40wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Praworządność i Gospodarność2BELKA STANISŁAW EDWARD380 5,23wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1NOWAK KRYSPIN 552 16,75wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka1KUS BERNARD 699 21,21wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka2STEFAN ELŻBIETA 383 11,62wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka4KALEJA ROMAN 173 5,25wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Gmin Powiatu Oleskiego3POPENDA ANDRZEJ ROBERT131 3,63wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka1KACZMARCZYK BARBARA 664 18,41wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka2WONS GERARD 776 21,52wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka4KOŹLIK RÓŻA 271 7,52wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Praworządność i Gospodarność3ZUG HENRYK JÓZEF177 3,31wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Gmin Powiatu Oleskiego4FLANK MACIEJ 334 6,25wybrano większością głosów
Okręg nr 411 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka1SZUBERT RYSZARD 336 6,28wybrano większością głosów
Okręg nr 411 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka2KUS JAN 938 17,54wybrano większością głosów
Okręg nr 411 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka3SMOLAREK BERNARD 421 7,87wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska