Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat kluczborski, województwo opolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. opolskie » Pow. kluczborski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 174913630 48,4636303301 90,9430TAK
Okręg nr 2209498637 41,2386258027 93,0770TAK
Okręg nr 3154955365 34,6253644856 90,5350TAK
Okręg nr 4111154826 43,4248214391 91,0840TAK
Suma w skali powiatu550502245840,80224402057591,69190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4688 22,78 22,785
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4352 21,15 21,154
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Prawicy851 4,14 4,140
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Dla Rodziny"3387 16,46 16,463
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Społeczne2966 14,42 14,422
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Kluczborskiej2191 10,65 12,682
12 - Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka1777 8,64 36,593
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Obywatelski Komitet Opolszczyzny"101 0,49 1,260
13 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej262 1,27 5,400
Suma w skali powiatu20575100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
22,78% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
21,15% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4,14% Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowe Porozumienie Prawicy
16,46% Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Dla Rodziny"
14,42% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Społeczne
10,65% Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Kluczborskiej
8,64% Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka
1,27% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
0,49% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
26,32% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
21,05% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
15,79% Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Dla Rodziny"
10,53% Komitet Wyborczy Wyborców Forum Społeczne
10,53% Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Kluczborskiej
15,79% Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PELC ZDZISŁAW 216 6,54wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2STENZEL STANISŁAW 197 5,97wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Społeczne6ZAWADZKI WŁADYSŁAW 508 15,39wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MULARCZYK MACIEJ 341 4,25wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4KIELAR IRENA 484 6,03wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1RAKOCZY STANISŁAW 545 6,79wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Dla Rodziny"2KRZYŻANOWSKI LESZEK 355 4,42wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Dla Rodziny"4NAUMIK WIKTOR 359 4,47wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Forum Społeczne13WIECHA PIOTR ALEKSANDER254 3,16wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Kluczborskiej1GRUSS PIOTR 363 4,52wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1DERDAK-CIOŁEK JANINA 252 5,19wybrano większością głosów
Okręg nr 311 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Kluczborskiej1JUNG ANDRZEJ 302 6,22wybrano większością głosów
Okręg nr 312 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka1WOŹNY JÓZEF 363 7,48wybrano większością głosów
Okręg nr 312 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka2SKOCZYLAS OTYLIA 625 12,87wybrano większością głosów
Okręg nr 312 Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka4PROCHOTA PAWEŁ 461 9,49wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3PIEŃKOWSKI MARIUSZ 295 6,72wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7WIĄCEK JAN LESZEK604 13,76wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1GARBOWSKI MIECZYSŁAW 360 8,20wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Dla Rodziny"2MARTYNISZYN ADAM 334 7,61wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska