Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat żyrardowski, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. mazowieckie » Pow. żyrardowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1113444713 41,5547064216 89,5940TAK
Okręg nr 2215577753 35,9777447046 90,9970TAK
Okręg nr 3119396485 54,3264795665 87,4440TAK
Okręg nr 4134996638 49,1766215759 86,9840TAK
Suma w skali powiatu583392558943,86255502268688,79190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1366 6,02 8,070
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6117 26,96 26,966
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2538 11,19 11,192
9 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej1907 8,41 16,933
10 - Komitet Wyborczy Wyborców BEZPARTYJNE CENTRUM1522 6,71 13,512
11 - Komitet Wyborczy Wyborców " WSPÓLNOTA ŻYRARDOWA "1809 7,97 16,061
12 - Komitet Wyborczy Wyborców " PRAWO i RODZINA "2177 9,60 12,791
13 - Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE5250 23,14 45,964
Suma w skali powiatu22686100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
6,02% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
26,96% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
11,19% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8,41% Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
6,71% Komitet Wyborczy Wyborców BEZPARTYJNE CENTRUM
7,97% Komitet Wyborczy Wyborców " WSPÓLNOTA ŻYRARDOWA "
9,60% Komitet Wyborczy Wyborców " PRAWO i RODZINA "
23,14% Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
31,58% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
10,53% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
15,79% Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
10,53% Komitet Wyborczy Wyborców BEZPARTYJNE CENTRUM
5,26% Komitet Wyborczy Wyborców " WSPÓLNOTA ŻYRARDOWA "
5,26% Komitet Wyborczy Wyborców " PRAWO i RODZINA "
21,05% Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2WILK ZDZISŁAW 288 6,83wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3KWIECIŃSKI ANDRZEJ 314 7,45wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej1ORACZ ANDRZEJ 268 6,36wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców BEZPARTYJNE CENTRUM1LEPIESZKA JAN JÓZEF203 4,81wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SŁOMIŃSKI JERZY 709 10,06wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3WAŚKOWSKI KRZYSZTOF 273 3,87wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej1RUSINOWSKA BEATA MAŁGORZATA477 6,77wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej2CHUDZIK RYSZARD 114 1,62wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców BEZPARTYJNE CENTRUM1NIEWIADOMSKI STANISŁAW 401 5,69wybrano większością głosów
Okręg nr 211 Komitet Wyborczy Wyborców " WSPÓLNOTA ŻYRARDOWA "1GABRYLEWICZ MIECZYSŁAW 436 6,19wybrano większością głosów
Okręg nr 212 Komitet Wyborczy Wyborców " PRAWO i RODZINA "2RZEPECKI ARKADIUSZ 193 2,74wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KOZERA ZBIGNIEW 445 7,86wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2DRĄŻKIEWICZ KAZIMIERZ 239 4,22wybrano większością głosów
Okręg nr 313 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE2MYSZKOWSKI SŁAWOMIR 892 15,75wybrano większością głosów
Okręg nr 313 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE4SZUSTAKIEWICZ WOJCIECH 545 9,62wybrano większością głosów
Okręg nr 43 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7SKROCKA JOANNA 555 9,64wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2SUCHECKI DANIEL 336 5,83wybrano większością głosów
Okręg nr 413 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE1SKIBIŃSKA DANUTA 656 11,39wybrano większością głosów
Okręg nr 413 Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE3TĘSIOROWSKI STANISŁAW JÓZEF472 8,20wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska