Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat zwoleński, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. mazowieckie » Pow. zwoleński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 173204887 66,7648854456 91,2240TAK
Okręg nr 298755803 58,7657915252 90,6950TAK
Okręg nr 3120927002 57,9170006407 91,5360TAK
Suma w skali powiatu292871769260,41176761611591,17150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2348 14,57 14,572
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4469 27,73 27,733
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5424 33,66 33,666
8 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin273 1,69 2,340
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "LOKALNA INICJATYWA SAMORZĄDOWA"3601 22,35 22,354
Suma w skali powiatu16115100,0015


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
14,57% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
27,73% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
33,66% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
1,69% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
22,35% Komitet Wyborczy Wyborców "LOKALNA INICJATYWA SAMORZĄDOWA"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
13,33% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
20,00% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
40,00% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
26,67% Komitet Wyborczy Wyborców "LOKALNA INICJATYWA SAMORZĄDOWA"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KAROLIK MARIAN 441 9,90wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1BERNACIAK STEFAN 648 14,54wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4MADEJ JAN 466 10,46wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców "LOKALNA INICJATYWA SAMORZĄDOWA"2PIECHOTA JACEK 245 5,50wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1GŁOWACKI TADEUSZ STANISŁAW289 5,50wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4ADAMIEC MARIA 297 5,65wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2BARTOSIEWICZ STANISŁAW 398 7,58wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4CHOŁUJ JAN 303 5,77wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców "LOKALNA INICJATYWA SAMORZĄDOWA"1RONDUDA JOLANTA 197 3,75wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1PADUCH MARZENA HANNA591 9,22wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KOZIŃSKI JERZY 719 11,22wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1URBAŃSKI WALDEMAR 355 5,54wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2SOWULA JERZY 353 5,51wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców "LOKALNA INICJATYWA SAMORZĄDOWA"1MAZURKIEWICZ JAN 328 5,12wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców "LOKALNA INICJATYWA SAMORZĄDOWA"5NOWAKOWSKI JAN TOMASZ280 4,37wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska