Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat wyszkowski, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. mazowieckie » Pow. wyszkowski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 12756312138 44,041213311290 93,05100TAK
Okręg nr 2124127105 57,2471006315 88,9440TAK
Okręg nr 3133548020 60,0680207093 88,4450TAK
Suma w skali powiatu533292726351,12272532469890,62190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1514 6,13 8,601
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3002 12,15 12,152
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5182 20,98 20,985
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Wyszkowska4306 17,43 17,433
9 - Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"7185 29,09 29,097
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "WYSZKÓW 2002"2804 11,35 11,351
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ponad Podziałami "705 2,85 6,240
Suma w skali powiatu24698100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
6,13% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
12,15% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
20,98% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
17,43% Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Wyszkowska
29,09% Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"
11,35% Komitet Wyborczy Wyborców "WYSZKÓW 2002"
2,85% Komitet Wyborczy Wyborców "Ponad Podziałami "
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
5,26% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
10,53% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
26,32% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
15,79% Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Wyszkowska
36,84% Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"
5,26% Komitet Wyborczy Wyborców "WYSZKÓW 2002"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1SADKOWSKI JERZY 281 2,49wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1OWSIANKA MAREK 373 3,30wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy11KRYSIEWICZ ANDRZEJ 260 2,30wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Wyszkowska1PIASECKI EDWARD 441 3,91wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Wyszkowska2ŚWIDEREK JAN 365 3,23wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"1GARBARCZYK JUSTYNA 1213 10,74wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"2CURUŁ MAREK 204 1,81wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"13MIKOŁAJCZYK URSZULA ZOFIA174 1,54wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"16PIĄTEK ANDRZEJ WŁADYSŁAW206 1,82wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców "WYSZKÓW 2002"1WĘŻYK RYSZARD ZBIGNIEW278 2,46wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1JASTRZĘBSKI STANISŁAW 717 11,35wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7ŁAPIŃSKI ANDRZEJ KRZYSZTOF232 3,67wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Wyszkowska1RUTKOWSKI SŁAWOMIR JAN277 4,39wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"4KUCZYŃSKI ANDRZEJ DARIUSZ329 5,21wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4KOŁODZIEJSKI PAWEŁ 809 11,41wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego8KACPERSKI JACEK TADEUSZ368 5,19wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego9KUCHTA TADEUSZ MIROSŁAW546 7,70wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"2GETKA JAN 547 7,71wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"3GIETKA BARBARA 432 6,09wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska