Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat przasnyski, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. mazowieckie » Pow. przasnyski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1135016087 45,0960815729 94,2150TAK
Okręg nr 2136067853 57,7278507048 89,7860TAK
Okręg nr 362983888 61,7338863454 88,8830TAK
Okręg nr 484344900 58,1048954398 89,8530TAK
Suma w skali powiatu418392272854,32227122062990,83170 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2367 11,47 11,472
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3822 18,53 18,534
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4913 23,82 23,827
8 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Przasnysz - Nasz Powiat - Nasze Gminy1737 8,42 8,420
9 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej1358 6,58 13,411
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Ziemi Przasnyskiej2743 13,30 13,302
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Za Prawem i Samorządnością2059 9,98 9,980
12 - Komitet Wyborczy PRZASNYSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI1630 7,90 7,901
Suma w skali powiatu20629100,0017


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
11,47% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
18,53% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,82% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8,42% Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Przasnysz - Nasz Powiat - Nasze Gminy
6,58% Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
13,30% Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Ziemi Przasnyskiej
9,98% Komitet Wyborczy Wyborców Za Prawem i Samorządnością
7,90% Komitet Wyborczy PRZASNYSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
11,76% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
23,53% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
41,18% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5,88% Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
11,76% Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Ziemi Przasnyskiej
5,88% Komitet Wyborczy PRZASNYSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KACPRZAK EDWARD 251 4,38wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7OSIADACZ JANUSZ 249 4,35wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej1SIEJKA ARKADIUSZ 515 8,99wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Ziemi Przasnyskiej1LENDZION ZENON ALEKSY745 13,00wybrano większością głosów
Okręg nr 112 Komitet Wyborczy PRZASNYSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI7RUMIŃSKA WIESŁAWA 191 3,33wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1ORZOŁ HANNA 314 4,46wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KOSSAKOWSKI KAZIMIERZ 204 2,89wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1SZCZEPANKOWSKI ZENON 699 9,92wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3PIÓRKOWSKI WOJCIECH 363 5,15wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4WALĘDZIAK MAREK 316 4,48wybrano większością głosów
Okręg nr 210 Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Ziemi Przasnyskiej1WAŁPUSKA GRAŻYNA 369 5,24wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1KANIGOWSKI BOGUSŁAW MARIAN517 14,97wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3SADOWSKI TOMASZ IRENEUSZ276 7,99wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2KOŁAKOWSKI WOJCIECH JAN132 3,82wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1ŻMIJEWSKI ADAM 389 8,84wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1KRUSZEWSKI BOGDAN 670 15,23wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4MARCHLIŃSKI PIOTR 215 4,89wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     17


Copyright © 2002 Wirtualna Polska