Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat płoński, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. mazowieckie » Pow. płoński
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1175837711 43,8576866844 89,0550TAK
Okręg nr 2167797360 43,8673426371 86,7750TAK
Okręg nr 3104496021 57,6260095182 86,2430TAK
Okręg nr 4117474702 40,0346984149 88,3140TAK
Okręg nr 5126756202 48,9361975195 83,8340TAK
Suma w skali powiatu692333199646,21319322774186,88210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1892 6,82 11,701
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6687 24,11 24,115
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego6923 24,96 24,965
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej5515 19,88 19,885
9 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin754 2,72 6,860
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa5970 21,52 21,525
Suma w skali powiatu27741100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
6,82% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
24,11% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
24,96% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
19,88% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej
2,72% Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
21,52% Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
4,76% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
23,81% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,81% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
23,81% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej
23,81% Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1DĄBKOWSKI KAZIMIERZ 838 12,24wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2ŻELASKO DARIUSZ 262 3,83wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej2GOŁĘBIOWSKI MAREK WIESŁAW488 7,13wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej6KOZERA PIOTR ZBIGNIEW427 6,24wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa4TORBUS JÓZEFA 689 10,07wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2ARGASIŃSKI GRZEGORZ WALENTY633 9,94wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1MIKLEWSKI KAZIMIERZ BOGDAN430 6,75wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2MĄCZEWSKI JAN JÓZEF616 9,67wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5PIETRUSZEWSKI BOGDAN JANUSZ445 6,98wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej7KOSIOREK WŁODZIMIERZ ADAM235 3,69wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1CZARNECKI IRENEUSZ 442 8,53wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej1LEJKOWSKI SZYMON 674 13,01wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa1KOCHANOWSKI BŁAŻEJ MIECZYSŁAW453 8,74wybrano większością głosów
Okręg nr 42 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1GILEWSKI ARTUR JACEK254 6,12wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1PIEKUT MIECZYSŁAW 389 9,38wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa1DUMIŃSKA-KIERSKA ANNA 303 7,30wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa2GORTAT RYSZARD JÓZEF513 12,36wybrano większością głosów
Okręg nr 53 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1OLESZKO JANUSZ EUGENIUSZ436 8,39wybrano większością głosów
Okręg nr 56 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1PAJĄK WITOLD STANISŁAW373 7,18wybrano większością głosów
Okręg nr 58 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Ziemi Płońskiej2BUGALSKI KRZYSZTOF 407 7,83wybrano większością głosów
Okręg nr 510 Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa1GOSZCZYŃSKI FRANCISZEK MAREK504 9,70wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska