Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat mławski, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. mazowieckie » Pow. mławski
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 12356410281 43,63102689307 90,6480TAK
Okręg nr 295276079 63,8160705243 86,3830TAK
Okręg nr 3141688094 57,1380836976 86,3050TAK
Okręg nr 4102416439 62,8764355681 88,2830TAK
Suma w skali powiatu575003089353,73308562720788,17190 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3623 13,32 13,322
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6727 24,73 24,735
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4848 17,82 17,823
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Mława 2002"2274 8,36 10,351
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe4339 15,95 15,954
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Mławska5206 19,13 19,134
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Gminna190 0,70 3,340
Suma w skali powiatu27207100,0019


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
13,32% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
24,73% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
17,82% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8,36% Komitet Wyborczy Wyborców "Mława 2002"
15,95% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe
19,13% Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Mławska
0,70% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
10,53% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
26,32% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
15,79% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5,26% Komitet Wyborczy Wyborców "Mława 2002"
21,05% Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe
21,05% Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Mławska
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1ZALEWSKI TADEUSZ 244 2,62wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3SALWA JAN STANISŁAW950 10,21wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5BUDNER ZDZISŁAW 305 3,28wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6BOROWSKI WALDEMAR HENRYK397 4,27wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Mława 2002"1WTULICH JAN JERZY270 2,90wybrano większością głosów
Okręg nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe1GRZYMKOWSKI ANDRZEJ 202 2,17wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Mławska6KĄCKI JERZY 308 3,31wybrano większością głosów
Okręg nr 110 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Mławska8KRAJEWSKI WOJCIECH 275 2,95wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5KOPOWICZ ADAM 383 7,30wybrano większością głosów
Okręg nr 26 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1BOĆKOWSKI KAZIMIERZ 551 10,51wybrano większością głosów
Okręg nr 29 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe1BĄK TADEUSZ 293 5,59wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1ROSMAN HENRYK 263 3,77wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1WITKOWSKI WOJCIECH 329 4,72wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2STEFANIAK TADEUSZ 220 3,15wybrano większością głosów
Okręg nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe1GUTOWSKA BARBARA 525 7,53wybrano większością głosów
Okręg nr 310 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Mławska6POPEK WIESŁAW 276 3,96wybrano większością głosów
Okręg nr 46 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1WOJNAROWSKI WŁODZIMIERZ ADAM399 7,02wybrano większością głosów
Okręg nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe1GUTKOWSKI STANISŁAW 562 9,89wybrano większością głosów
Okręg nr 410 Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Mławska4OKUMSKI WITOLD 637 11,21wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     19


Copyright © 2002 Wirtualna Polska