Wybory do rad powiatów: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Powiat łosicki, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady powiatów » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. mazowieckie » Pow. łosicki
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane statystyczne o wybranych radnych rad powiatów na poziomie powiatu
Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych do rad powiatów na poziomie powiatu

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 188334543 51,4345434291 94,4550TAK
Okręg nr 290814869 53,6248634414 90,7750TAK
Okręg nr 385084613 54,2246114192 90,9150TAK
Suma w skali powiatu264221402553,08140171289792,01150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady powiatu

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
% głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3168 24,56 24,564
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3020 23,42 23,423
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2387 18,51 18,513
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Powiatowe Forum Samorządowe 2002"3812 29,56 29,565
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Łosickiej510 3,95 3,950
Suma w skali powiatu12897100,0015


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
24,56% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
23,42% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
18,51% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
29,56% Komitet Wyborczy Wyborców "Powiatowe Forum Samorządowe 2002"
3,95% Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Łosickiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
26,67% Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
20,00% Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
20,00% Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
33,33% Komitet Wyborczy Wyborców "Powiatowe Forum Samorządowe 2002"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 12 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej4JAKIMIUK BOHDAN STANISŁAW208 4,85wybrano większością głosów
Okręg nr 13 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1PIETRAS JANINA 228 5,31wybrano większością głosów
Okręg nr 16 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5GIZIŃSKI CZESŁAW 165 3,85wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Powiatowe Forum Samorządowe 2002"1CHOMIUK RYSZARD 325 7,57wybrano większością głosów
Okręg nr 18 Komitet Wyborczy Wyborców "Powiatowe Forum Samorządowe 2002"2MITROFANIUK KRZYSZTOF JAN282 6,57wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1MAKARUK MIECZYSŁAW 545 12,35wybrano większością głosów
Okręg nr 22 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej10IWANOWSKI STEFAN FRANCISZEK182 4,12wybrano większością głosów
Okręg nr 23 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1RADZIKOWSKI ANTONI STANISŁAW251 5,69wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców "Powiatowe Forum Samorządowe 2002"1STEFANIUK STANISŁAW 254 5,75wybrano większością głosów
Okręg nr 28 Komitet Wyborczy Wyborców "Powiatowe Forum Samorządowe 2002"6MELECH DARIUSZ SZCZEPAN252 5,71wybrano większością głosów
Okręg nr 32 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3KASPROWICZ GRAŻYNA 309 7,37wybrano większością głosów
Okręg nr 33 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1OKRUCH JAN JÓZEF339 8,09wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3BOJDO JAN 394 9,40wybrano większością głosów
Okręg nr 36 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego8WASZCZUK MARIAN JAN184 4,39wybrano większością głosów
Okręg nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców "Powiatowe Forum Samorządowe 2002"4MIROŃSKI SZCZEPAN 251 5,99wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska